(advertentie)

Communicatiemix

Een organisatie communiceert met verschillende groepen namelijk met haar werknemers, klanten, omwonenden, enz. Dit zijn de interne en externe doelgroepen van de organisatie. In de communicatiemix wordt beschreven welke middelen er worden gebruikt in de communicatiestrategie.

Onderscheid in de communicatiemix

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ATL (above the line) and BTL (below the line) activiteiten.

  • ATL activiteiten zijn meestal wat algemener en grootschaliger. Dit zijn zaken zoals adverteren, PR, beurzen, enzovoort.
  • BTL activiteiten dienen meestal een specifiek doel en zijn gericht op een duidelijke groep mensen. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan direct marketing, brochures en klantendagen.

Het is moeilijk om altijd een duidelijke grens aan te geven tussen ATL en BTL.

Advies voor communicatiemix

De twee belangrijkste adviezen om tot een goede communicatiemix te komen zijn:

  1. Keuzes maken: op basis van het beschikbare budget die middelen en activiteiten kiezen die het meeste succes kunnen opleveren.
  2. Integratie: alle activiteiten en middelen goed op elkaar en op de verkoopinspanningen laten aansluiten.

Kijk voor meer info op www.hayona.nl

Dit artikel is geschreven door .