(advertentie)

Communicatiestrategie

De communicatiestrategie beschrijft op welke manier de doelstellingen van het communicatieplan worden bereikt. In het communicatieplan heb je de doelgroepen bepaald en per doelgroep doelstellingen opgesteld. Per doelgroep en bijbehorende doelstellingen wordt nu een communicatiestrategie gemaakt. De onderdelen die in de communicatiestrategie worden beschreven zijn:

  1. Keuze communicatiemiddelen
  2. Planning

Nieuwe of huidige communicatiestrategie?

Het eerste wat u moet doen is bepalen of u een nieuwe communicatiestrategie moet hanteren of dat de huidige communicatiestrategie gebruikt kan worden. Dit kunt u bepalen aan de hand van een omgevingsanalyse en interne analyse, deze analyses heeft u al gemaakt bij de opstart van het communicatieplan. Als hieruit blijkt dat er een nieuwe communicatiestrategie nodig is, moet deze worden gemaakt en besproken. Het kan ook zijn dat uw huidige communicatiestrategie aansluit bij uw plan, dan kunt u verder gaan op basis hiervan.

Nieuwe communicatiestrategie bepalen

Er zijn verschillende communicatiestrategieën, een voorbeeld is het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler. Bij het bepalen van een communicatiestrategie moet u keuzes maken. U moet uzelf afvragen waar de nadruk op ligt. Wilt u persoonlijke communicatie hanteren of communiceert u met de massa? Wilt u eerst intern communiceren of communiceert u met interne en externe groepen gelijktijdig? Dit zijn vragen die u uzelf moet stellen bij het bepalen van een nieuwe communicatiestrategie.

Zodra een keuze is gemaakt voor een nieuwe of de huidige communicatiestrategie, worden de middelen bepaald en kan de planning worden gemaakt. De communicatiestrategie is daarmee ingevuld. Daarna gaat u verder met de andere onderdelen van het communicatieplan.

Dit artikel is geschreven door .