(advertentie)

Lichaamstaal bij presentaties

Het lichaam praat mee! Een voordracht of presentatie bestaat niet alleen uit woorden; de lichaamstaal heeft vaak minstens net zo veel effect als de zorgvuldig uitgesproken tekst. Het is dan ook zaak om u bewust te zijn van uw mimiek, stem en gebaren.

Presenteren is een kunst

Een goede presentatie houden is een kunst. Uiteraard is het in eerste instantie van belang wat u zegt. Wanneer u niets zinvols te zeggen heeft is het beter om er maar niet aan te beginnen. Maar als u wel iets wilt vertellen, denk er dan aan dat het publiek niet alleen uw woorden opneemt, maar ook uw optreden ziet. Bij een voordracht is de juiste lichaamstaal minstens het halve werk. In de ideale situatie is uw presentatie geen voordracht, maar een verbaal en non-verbaal gesprek met uw publiek. Om dat gesprek op gang te krijgen is het zaak om een paar regels te hanteren.

Oogcontact

Al wanneer u richting het podium loopt moet u heel bewust oogcontact zoeken met een aantal mensen in het publiek. Wees ook een aantal seconden stil voordat u begint te praten, in ieder geval totdat de zaal rustig is. Kijk tijdens deze pauze de mensen aan op een open manier. Ga nooit meteen achter de lessenaar staan, maar doe dat pas wanneer u die echt nodig heeft. Houd het oogcontact tijdens de hele presentatie.

Reageren

Toon door gebaren of met uw gezichtsuitdrukking (knikken, lachen), dat u dingen in het publiek waarneemt en dat u kunt reageren zonder de lijn van het verhaal kwijt te raken.

Dicht bij het publiek

Ga naar uw publiek toe, en wel letterlijk. Probeer zo dicht mogelijk bij uw gehoor te blijven. Wanneer u iets projecteert kunt u zelfs midden in het publiek gaan staan op bepaalde momenten om samen met hen de informatie te bekijken. U schept daarmee nabijheid en wordt als het ware onderdeel van het publiek.

Beweging

Gebaren maken een voordracht levendig, mits ze ter zake doen en niet te veel gebruikt worden. Uw handen horen niet in uw zakken en ook niet op de rug. Ze moeten zichtbaar zijn en het liefst in de zone tussen broekriem en borst. Een opgeheven wijsvinger kan zeer eigenwijs overkomen als het te vaak gebeurt, maar zo af en toe kan het een bepaalde gedachte goed onderstrepen.

Technische hulpmiddelen

Wanneer u powerpoint gebruikt, houd u zich dan aan de regel van de drie T’s: “Touch, Turn, Talk”. Zodra een nieuwe dia verschijnt, kunt u zich van het publiek afwenden en naar het beeld kijken. U vestigt daarmee de aandacht op de geprojecteerde informatie. U mag echter nooit praten terwijl u dat doet! Nadat u even gekeken hebt draait u zich weer naar het publiek en pas dan begint u te praten over datgene wat op de dia staat.

Stem

Wees u ervan bewust dat de toonhoogte en de snelheid waarmee u praat van invloed zijn op het effect van uw presentatie. Probeer daarom vooral rustig en verstaanbaar te spreken, op een natuurlijke manier.

Kleding en uitstraling

Houd zoveel mogelijk rekening met uw publiek. Wanneer u moet spreken voor een groep topmensen uit het bedrijfsleven en u trekt een spijkerbroek aan dan heeft dat een ongewenst effect. Doe dat alleen als u dat effect juist wilt bereiken. Omgekeerd geldt dat ook voor een driedelig kostuum in een omgeving waar dat niet gebruikelijk is. Informeer zoveel mogelijk vooraf naar deze gewoontes.

Wat u nooit moet doen

Deze regels zijn niet zo moeilijk, in feite is het niet anders dan wanneer u een gesprek voert met iemand. Eigenlijk is een presentatie dat ook, zelfs voor een zaal vol toehoorders. Het is niets anders dan een gesprek voeren onder iets moeilijker omstandigheden dan gewoonlijk. Een aantal dingen moet u echter in alle gevallen vermijden:

  • Naar één persoon kijken. Oogcontact houden betekent niet dat u zich tijdens de hele presentatie concentreert op één persoon. Diegene zal zich hoogst ongemakkelijk voelen en u sluit de rest uit.
  • Naast het publiek of over hen heen kijken. Hierdoor zult u geen contact krijgen met uw toehoorders en zij zullen minder van uw voordracht opnemen.
  • Met papieren of andere zaken in uw hand spelen. Als u spiekbriefjes gebruikt, laat ze dan rustig zien; niemand verwacht dat u een uit het hoofd geleerde tekst voordraagt. Ga er echter nooit mee spelen, dat leidt de aandacht af van wat u zegt.
  • Spreken terwijl u met de rug naar het publiek staat. Doe dit echt nooit, zelfs niet bij het gebruik van een projectiescherm. Een groot gedeelte van wat u op zo’n moment zegt zal verloren gaan.

De boodschap overbrengen

Als het u lukt om deze regels in acht te nemen en tegelijkertijd met enthousiasme te spreken over het onderwerp, dan zal het publiek de woorden waar het u uiteindelijk om gaat, beter opnemen en onthouden.

Aanbevolen links:
http://www.hayona.nl

Dit artikel is geschreven door .