(advertentie)

Wat is de ideale verzend frequentie bij e-mailmarketing?

Het optimale rendement halen uit je e-mailmarketing database is wat elke marketeer voor ogen heeft. Dit begint met het verbeteren van je openratio. Dat is stap 1 wanneer we het hebben over optimalisatie. Indien je dat voor elkaar weet te krijgen, zal je zien dat de overige variabelen, CTR, conversieratio, bezoekers op je website, ook gaan stijgen.

Eén van de onderdelen die daarbij te beinvloeden is, is je verzendfrequentie. En dat is niet moeilijk om deze te beinvloeden. Echter wat wel een uitdaging is, is de verzend frequentie exact juist insteken voor jouw specifieke doelgroep. It’s all about finding your ‘sweet spot’.

Immers, voor elk bedrijf zal dit anders zijn. Dit is onder andere afhankelijk van:

  • Betrokkenheid van de doelgroep
  • Het product / De dienst die je aanbiedt
  • Content relevantie

Daarmee is al gelijk duidelijk, dat de titel van deze post niet direct met één passend antwoord afgedaan kan worden. Dit behoeft meer uitleg.

Hoe is je e-mail marketing database opgebouwd?

Een meest ideale verzend frequentie is erg afhankelijk van je e-mailmarketing database. Heb je de e-mailadressen geworven via een tussenpersoon of leadgeneratie tool? Zijn het alleen bezoekers van je website die zich hebben ingeschreven? Dit is een groot verschil. Wanneer je e-mailadressen inkoopt via derden zal je hiervoor een bedrag betalen, maar vaak zijn deze e-mailadressen geworven middels een actie, waarmee de persoon achter het e-mailadres iets kan winnen. De betrokkenheid van deze doelgroep bij jouw content of product is daardoor minder hoog, dan wanneer iemand zich op jouw website heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. Daarbij was het niet het win-element dat de doorslag gaf om in te schrijven voor de nieuwsbrief, maar de pure interesse.

Wat heeft dit nu te maken met de verzend frequentie zal je denken? De verzendfrequentie bij een hoger betrokken doelgroep is erg belangrijk om goed in te zetten. Bij een lager betrokken doelgroep zal, wanneer je bijvoorbeeld elke dag een e-mailing verstuurt, het uitschrijfgedrag hoger liggen, omdat men zich sneller irriteert. Bij de betrokken doelgroep zal dat minder het geval zijn, zij waren namelijk op zoek naar relevante content op je website.

Hoe leent jouw business zich voor een hoge verzend frequentie?

Buiten dat je database beter op een organische manier kan zijn opgebouwd, is het ook van belang te weten of jouw producten of diensten interessant genoeg zijn om vaak over te berichten naar je doelgroep. Wanneer je bijvoorbeeld een weblog hebt, is bijvoorbeeld één relevant artikel per week voldoende, maar dit kan ook zijn een nieuwsbrief met meerdere artikelen die je eens per maand uitstuurt. Heb je een webshop en is je omzet onder andere afhankelijk van de nieuwsbrieven, kan je ervoor kiezen om elke dag een nieuwsbrief te versturen, want dat levert elke dag weer geld op. Dit is bijvoorbeeld wat Wehkamp doet. Echter Wehkamp heeft ontzettend veel producten en kan daardoor eindeloos variëren in de nieuwsbrieven. Dit geldt niet voor de compterwinkel op de hoek die een aantal merken voert een aantal laptops heeft staan. Zij zijn relatief snel door het assortiment heen als men elke dag een e-mailing stuurt. En dan neemt de aandacht en relevantie van de doelgroep snel af. Dit geeft aan dat de verzend frequentie afhankelijk is van je product en diensten die je aanbiedt.

Wat is het voordeel voor de ontvanger?

Wat levert het voor de ontvanger op om jouw nieuwsbrief te openen? Is het unieke content of een leuke korting op het artikel waarnaar men op zoek was?

Bij het bepalen van de verzendfrequentie is het goed om een vaste frequentie te handhaven. Dit kan zijn dagelijks, twee keer per week of maandelijks, maar houd vast aan een patroon. De consument gaat dat vanzelf herkennen. Daarnaast moet je daarbij wel waken voor het ‘verzenden om het verzenden’. Verplaats je in de ontvanger. Met welke reden zou men de nieuwsbrief openen? Overtuig en presenteer hem iets relevants! De content zorgt ervoor dat hij dan waarschijnlijk de volgende keer weer opent. Dit kan zijn een leuke actie, een presentje, een goed artikel, een grandioze korting.

The “Sweet Spot”

Het is geen eenvoudige opgave om een kant-en-klaar antwoord te geven op de titel van dit artikel. Wel is duidelijk dat de verzend frequentie van je e-mailmarketing afhankelijk is van verschillende factoren. Het is, zoals al eerder geschreven, zoeken naar ‘the sweet spot’ voor jouw ontvangers. Dit kan je doen door te testen en de statistieken goed in de gaten te houden. Denk daarbij aan het uitschrijfpercentage, CTR en openratio.

Dit artikel is geschreven door .