(advertentie)

Marktaandeel berekenen

Om een beeld te krijgen van de positie die een bedrijf inneemt in de markt, kan men het marktaandeel van dat bedrijf berekenen. Marktaandeel is een directe vergelijking van de omzet of afzet van een bedrijf ten opzichte van de concurrentie.

Het marktaandeel kan als volgt worden berekend:

Marktaandeel berekenen: formule

Bijvoorbeeld: Er worden in één jaar tijd 300.000 mobiele telefoons van merk x verkocht. In totaal worden er in dat jaar 1,2 miljoen mobiele telefoons verkocht. Men kan dan als volgt het marktaandeel berekenen van merk x:

Marktaandeel voorbeeld berekening

Marktaandeel berekenen met de Parfitt en Collins-analyse

Met de Parfitt en Collins-analyse kan men kort na de introductie een indicatie van het te behalen marktaandeel berekenen van een niet-duurzaam (verbruiks) artikel. Deze voorspelling wordt gebaseerd op de volgende variabelen:

  • Cumulatieve penetratiegraad: totaal aantal afnemers van merk x in een bepaalde periode ten opzichte van het potentiële aantal afnemers.
  • Percentage herhalingsaankopen
  • Verbruiksintensiteitsindex: het gemiddelde verbruik van een afnemer van een niet-duurzaam goed in relatie tot het gemiddelde gebruik van alle afnemers van dat product in een bepaalde periode.

Men kan een indicatie van het te behalen marktaandeel berekenen door bovenstaande variabelen met elkaar te vermenigvuldigen:

Marktaandeel berekenen met de Parfitt en Collins-analyse

Bijvoorbeeld: Een nieuwe frisdrank wordt geïntroduceerd op een testmarkt van 80.000 mensen. Een maand na de introductie hebben in totaal 8.000 mensen de frisdrank minstens één keer gekocht. Van deze 8.000 mensen zijn er 6.500 die de frisdrank blijven kopen. Deze 6.500 mensen drinken gemiddeld 20% minder frisdrank dan normaal.

Men kan een indicatie van het te verwachten marktaandeel berekenen met de Parfitt en Collins-analyse:

Marktaandeel berekenen volgens de Parfitt en Collins-analyse (voorbeeld berekening)

Toelichting: De cumulatieve penetratiegraad is 10%. Dit is het percentage van de totale testmarkt dat had het product heeft gekocht. Het percentage herhalingsaankopen is 81,25%. Dit is het percentage van het aantal mensen dat het product opnieuw heeft gekocht. De verbruiksintensiteit is 80%, omdat deze 20% lager ligt dan normaal. Het marktaandeel is dan te berekenen door alle bovenstaande factoren te vermenigvuldigen.

Dit artikel is geschreven door .