(advertentie)

Prijselasticiteit

Prijselasticiteit zegt iets over de verandering van de vraag bij prijsveranderingen van een bepaald product. Als je de prijselasticiteit kent van een product, dan kun je de verandering in vraag voorspellen bij een prijsverandering. Bijvoorbeeld:  Een bepaald type bureaustoel wordt 20% duurder. Met behulp van de prijselasticiteit kan berekend worden welke invloed de prijswijziging heeft op de vraag naar het product. Hieronder een duidelijke uitleg over de werking van prijselasticiteit.

Prijselasticiteit berekenen

De prijselasticiteit kan berekend worden met de volgende formule:

Prijselasticiteit formule

Bij het berekenen van de prijselasticiteit wordt gekeken naar de relatieve verandering in prijs en vraag. Dit wil zeggen dat er gerekend wordt met percentages. Als de nieuwe prijs 20% hoger ligt dan de oude prijs, dan is de relatieve prijsverandering 20%. Als de nieuwe prijs 20% lager ligt dan de oude prijs, dan is de relatieve prijsverandering -20%.

Bijvoorbeeld: De prijs van een bepaald type bureaustoel wordt verhoogd van €345 naar €385. De relatieve prijsverandering kan dan als volgt berekend worden:

Relatieve prijsverandering

Stel dat de prijselasticiteit van deze bureaustoel is -2. Dan is de relatieve verandering in vraag bij een prijsstijging van 11,59% als volgt te berekenen:

Voorbeeldberekening prijselasticiteit

Hieruit kunnen we concluderen dat voor de bureaustoel uit het voorbeeld, de vraag daalt met 23,18% als de prijs stijgt met 11,59%.

Prijselasticiteit en de vraagcurve

De prijselasticiteit kan inzichtelijk gemaakt worden door middel van een vraagcurve. De vraagcurve voor een prijselasticiteit van -0,5 ziet er als volgt uit:

Vraagcurve van een prijselasticiteit -0,5

Dus bij een prijselasticiteit van -0,5 daalt de vraag met 10% bij een prijsstijging van 20%. De vraagcurve bij een prijselasticiteit van -1 ziet er als volgt uit:

Vraagcurve van een prijselasticiteit -1

Dus bij een prijselasticiteit van -1 daalt de vraag 10% bij een prijsstijging van 10%. De vraagcurve bij een prijselasticiteit van -2 ziet er als volgt uit:

Vraagcurve van een prijselasticiteit -2

Bij een prijselasticiteit van -2 daalt de vraag 20% bij een prijsverhoging van 10%.

De vraagcurve van een elastische en inelastische vraag

Theoretisch gezien zijn er twee uitersten van prijselasticiteit:

  1. Volkomen elastische vraag: Een prijswijziging heeft oneindig veel invloed op de vraag (prijselasticiteit = -∞).
  2. Volkomen inelastische vraag: Een prijswijziging heeft totaal geen invloed op de vraag (prijselasticiteit = -0).

Deze uitersten van de prijselasticiteit kunnen weergegeven worden in een vraagcurve:

Volkomen elastisch en inelastische vraag

Bij een volkomen elastische vraag zou elke prijswijziging oneindig veel invloed hebben op de vraag. Bij een volkomen inelastische vraag zou geen enkele prijswijziging enkele invloed hebben op de vraag. In de praktijk komt dit natuurlijk niet voor.

Brood is een voorbeeld van een product met een lage prijselasticiteit. Of het brood nu 20% goedkoper is of niet, men gaat er niet veel meer brood door kopen. Luxe goederen hebben vaak een hogere prijselasticiteit. Een kleine wijziging heeft relatief veel invloed op de vraag naar het product.

Dit artikel is geschreven door .