(advertentie)

DAGMAR model

DAGMAR model

Het DAGMAR model beschrijft een bepaalde volgorde in het leerproces van consumenten. Het model is ontwikkeld om de effectiviteit van advertenties te kunnen meten en is gebaseerd op andere communicatiemodellen als bijvoorbeeld AIDA en Lavidge & Steiner.

Betekenis DAGMAR model

Het DAGMAR model betekent Definieer advertentiedoelstellingen om advertentieresultaten te meten. Het model is bedacht door Russel H. Colley en gepubliceerd in 1961. DAGMAR is een afkorting voor Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Results. In het Nederlands betekent dit: Definieer advertentiedoelstellingen om advertentieresultaten te meten.

Voorbeeld DAGMAR model

Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van het DAGMAR model. De verschillende fasen uit het model worden schematisch weergegeven.

DAGMAR model

Voorbeeld DAGMAR model

Zoals u ziet in bovenstaand voorbeeld doorloopt de consument verschillende stappen in het leerproces, voordat deze overgaat tot een aankoop, namelijk:

  1. Bekendheid (naamsbekendheid): Het percentage personen in de doelgroep dat het betreffende merk kent.
  2. Begrip (productkennis): Het aantal personen in de doelgroep dat de voordelen kan aangeven van het betreffende product.
  3. Overtuiging (waardering): Het aantal personen in de doelgroep dat overtuigd is van het nut van het betreffende product.
  4. Actie (aankoop): Het aantal personen in de doelgroep dat al tot een aankoop is overgegaan.

In iedere volgende categorie zal het percentage lager zijn. Het percentage personen dat de functies van een product kan uitleggen is lager dan het percentage personen dat de naam van het merk kent. Het percentage dat overtuigd is van het nut is opnieuw lager dan het percentage dat de functies kan uitleggen. Het percentage personen dat tot de aankoop is overgegaan is wederom lager dan het percentage dat overtuigd is van het nut.

Effect campagne meten

De effectiviteit van een campagne kan gemeten worden door binnen uw doelgroep te meten hoe groot de percentages in de verschillende categorieën zijn. De resultaten kunnen worden weergegeven in een tabel, zoals in onderstaand voorbeeld:

Voor de campagneNa de campagne
1. Bekendheid70%75%
2. Begrip25%30%
3. Overtuiging10%15%
4. Actie5%10%

Op deze manier wordt door het DAGMAR model inzichtelijk wat de resultaten van uw advertentiecampagne zijn.

DAGMAR model in marketing

Het model wordt veel toegepast in marketing, maar het DAGMAR model is niet overal toe te passen. Het leergedrag van consumenten bij impulsgoederen is namelijk anders dan beschreven in het model van Rusell Colley. Bij impulsgoederen zal de consument het product eerst kopen, en vervolgens pas begrijpen en waarderen.

Dit artikel is geschreven door .