(advertentie)

Marketingmix

De marketingmix is een marketingmodel waarmee de marketingstrategie van een organisatie kan worden ingevuld. Een marketingmix bestaat als basis uit vier deelgebieden, maar tegenwoordig wordt er steeds vaker een vijfde deelgebied aan de basis van de marketingmix toegevoegd. De deelgebieden beginnen allemaal met een P, daarom wordt er ook vaak over de vier of vijf P’s van de marketingmix gesproken.

Deelgebieden van de marketingmix

De deelgebieden waaruit de marketingmix bestaat zijn als volgt:

  • Product
  • Prijs
  • Plaats
  • Promotie
  • Personeel (optioneel)
Marketingmix

Marketingmix

Product

Bij de eerste P van de marketingmix gaat het om het product. Alle eigenschappen van het product (of de dienst) staan hier centraal. Het product wordt vaak onderverdeeld in drie categorieën, namelijk in het fysieke product, het uitgebreide product en het totale product. Onder het fysieke product valt het ‘kale’ product, dit zijn de afmetingen en de functie. Het uitgebreide product is het fysieke product inclusief toegevoegde eigenschappen zoals verpakking, service en garantie. Tot slot heb je ook nog het totale product, dit is het uitgebreide product, maar met toegevoegde emotionele en instrumentale waarde van de consument.

Prijs

De tweede P van de marketingmix staat voor prijs. Het gaat hier om alle factoren die invloed hebben op de prijs van een product. Over het algemeen wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod. Een andere factor die de prijs beïnvloedt is een actie (twee voor de prijs van één, 10% korting, enz.). De prijs is daarnaast ook erg afhankelijk van het product. Een luxe product kan een veel hogere prijs hebben, omdat de prijs voor exclusiviteit staat.

Plaats

Na de prijs volgt de P van plaats in de marketingmix. Het gaat hier vooral om de ruimte waar het product wordt aangeboden. Vaak maken exclusieve merken gebruik van selectieve distirubtie, dit houdt in dat niet alle winkels het merk mag verkopen. De plaats waar het product wordt verkocht is dus exclusief, dit houdt in dat de waarde en prijs van het product stijgt. Goedkope producten worden meestal in alle winkels verkocht, dit heet intensieve distributie. Alle daagse producten moeten overal beschikbaar zijn, omdat de consument hier niet veel moeite voor wil doen.

Promotie

De vierde P van de marketingmix staat voor promotie. Bij promotie gaat het om alle communicatie om het product te promoten onder de consumenten. Promotie wordt ook wel marketingcommunicatie genoemd. Activiteiten die kunnen worden uitgevoerd hierbij zijn bijvoorbeeld reclame , public relations, direct marketing en persoonlijke verkoop.

Personeel (optioneel)

Door de opkomst van de dienstenmarketing maakt de P van personeel steeds vaker deel uit van de marketingmix. Het is ook direct de belangrijkste P van de marketingmix bij dienstverlenende organisaties en de detailhandel. Het personeel verleent service rondom een product en hierdoor dragen zij bij aan de beleving bij het product. Het personeel voegt waarde toe aan het product door goede service te leveren.

Toevoegingen aan de marketingmix

Steeds vaker worden er meer P’s aan de marketingmix toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn partners, presentatie en proces. Niet al deze deelgebieden zijn voor alle organisaties van belang. De marketingmix kan dus naar wens van de organisatie worden aangevuld met andere deelgebieden.

Terug naar overzicht met modellen

Dit artikel is geschreven door .