(advertentie)

Het belang van webteksten

Een van de weinig manieren om bezoekers op internet te bereiken, is met tekst. In een wereld waarin bezoekers binnen 1,5 seconde bepalen of ze een site interessant vinden of niet, is het belangrijk de aandacht te trekken op een manier die door bezoekers gewaardeerd wordt. Een 2e belangrijk doel van een webtekst, is de positionering in zoekmachines. Met het schrijven van een goede webtekst wordt de balans gevonden tussen een ideale tekst voor uw bezoeker en een optimale tekstopbouw voor zoekmachines. Aan de hand van onderstaande tips, kunt u een webtekst maken die zowel voor uw website, als voor uw bezoeker, als voor de zoekmachine, toegevoegde waarde heeft.

1. Balans op uw website

Zoekmachines zijn gek op goede teksten. Een zoekmachine probeert een zo relevant mogelijke pagina te vinden voor gebruikers. Hierbij wordt voor een belangrijk deel gekeken naar trefwoorden in een tekst.

Uw regelmatige bezoekers hebben vaak een andere behoefte. Het lezen van lange webteksten kan mensen afleiden van het eigenlijke doel van uw pagina. Zeker als u een webshop heeft is een bezoeker vaak slechts kort op een pagina.

Het is dus belangrijk een goede afweging te maken tussen een zo relevant mogelijke tekst voor zoekmachines en een zo duidelijk en kort mogelijke tekst voor uw bezoeker. De balans is het belangrijkste en het moeilijkst te realiseren. Zorg ervoor dat er in ieder geval een bewustzijn ontstaat van het spanningsveld waarin webteksten leven.

2. Bepaal uw doelstellingen

Doelstellingen zijn nodig om ook achteraf te kunnen bekijken of een webtekst succesvol geweest is. Probeer de doelstelling zo concreet mogelijk te maken, maar houd er rekening mee dat het vooraf soms moeilijk in te schatten is wat het effect van uw tekst zal zijn. Bedenk in ieder geval vooraf welk publiek u wilt bereiken, welke informatie u door wilt geven en wat de belangrijkste dingen uit uw tekst zijn. Bepaal op dit moment ook waar de teksten moeten verschijnen. Wordt het een integraal onderdeel van uw website, of wordt het een ondersteunende tekst.

3. Bepaal uw trefwoorden en doelgroep

Bij het schrijven van teksten voor websites is keuze van relevante trefwoorden belangrijk. Bedenk, afhankelijk van de lengte van uw tekst, welke trefwoorden relevant zijn voor uw bedrijf. Houd daarmee ook rekening of er wel daadwerkelijk op deze trefwoorden wordt gezocht. Het heeft immers weinig zin om in een webtekst een woord te verwerken waar niet naar gezocht wordt door uw doelgroep. Uw doelgroep is meestal vooraf duidelijk. Het zijn vaak uw klanten en/of potentiële klanten die u via uw website wilt benaderen. Dit kan verschillende doelen hebben, zoals het informeren van uw huidige klanten, het binnenhalen van nieuwe klanten, een stukje uitstraling van uw bedrijf, of meer een visitekaartje zijn.
Bij een tekst van 150 tot 300 woorden zijn 1 tot 3 trefwoorden voldoende.
Belangrijk om te onthouden: overdrijf niet. Probeer de trefwoorden niet overal terug te laten komen, maar zorg voor een goed leesbare, natuurlijke tekst.

4. Zorg voor een duidelijke tekstopbouw

Nadat uw trefwoorden zijn bepaald, is het belangrijk te bedenken wat het doel is van de tekst. Is het een puur informatieve tekst, is het een tekst die vertrouwen moet uitstralen, is het een tekst die mensen moet overhalen om een actie te ondernemen, of is het misschien een tekst die alleen dient als achtergrondinformatie?
Een tekst die bedoeld is om mensen tot een actie over te halen is kort, krachtig en direct. Een tekst waar vertrouwen mee opgewekt moet worden moet het vaak hebben van concrete punten die bewijzen dat uw bedrijf betrouwbaar is. De kunst hierbij is om niet te overdrijven. Een informatieve webtekst zal vaak iets langer zijn en gaan over een specifiek onderwerp.

5. Schrijf een eerste versie van uw webtekst

Begin daarna met het schrijven van de webtekst. Houd hierbij de eerder bedachte trefwoorden en uw doelgroep in het achterhoofd. Probeer in de tekst bepaalde trefwoorden te verwerken. Dit is vooral voor zoekmachines zoals Google en Yahoo! erg belangrijk. Een betere vindbaarheid in zoekmachines kan erg veel direct resultaat opleveren voor uw bedrijf en vooral teksten zijn hiervoor een goede hulp.
Probeer de tekst kort maar bondig te houden. Voor zoekmachines is een tekst tussen de 250 en 300 woorden ideaal. In sommige gevallen (zoals bij een cursus webteksten schrijven) zal dit uiteraard langer zijn. In andere gevallen zal deze tekst korter zijn.
Bij het schrijven van de webtekst is het handig om ook rekening te houden met uw andere uitingen, zoals bestaande folders en teksten. De stijl op uw website mag niet teveel afwijken van uw andere uitingen. Als u in alle folders en alle reclame-uitingen “U’ gebruikt, is het niet handig om op uw website overal “je” te gaan gebruiken,

Na het schrijven van de eerste versie van uw tekst, is het belangrijk de tekst te laten lezen door mensen uit uw beoogde doelgroep. Is de tekst goed leesbaar, aantrekkelijk, kort genoeg (of lang genoeg) etc. etc. Na de beoordeling van de eerste versie moet de webtekst waarschijnlijk nog worden aangepast. Dit is ook het moment waarop het gebruik van de eerder gedefinieerde trefwoorden nog eens kan worden aangescherpt.

6. Tweede versie van uw webteksten

Bij de tweede versie is het optimaliseren van uw webtekst belangrijk. Optimaliseren kan op verschillende manieren. Over het algemeen is het kritisch doorlezen en aanscherpen van een tekst voldoende. Soms kan het nuttig zijn er nog eens iemand naar te laten kijken met een volledig andere invalshoek.

7. Technische handigheidjes

Maak gebruik van H1, H2 enz. tags om de opbouw van uw tekst te organiseren. Zoekmachines hechten hier waarde aan. Het dikdrukken van bepaalde belangrijke woorden kan ook helpen. Probeer de tekst zo vroeg mogelijk in de code van de pagina tevoorschijn te laten komen. Zoekmachines zoals Google hechten ook waarde aan de positie van een tekst op een pagina. Een tekst bovenaan een pagina wordt belangrijker geacht dan een tekst onderaan.
Probeer zoekmachines niet te benadelen. Plaats absoluut geen teksten in een zelfde kleur en zet trefwoorden niet achter elkaar. Een tekst is in eerste instantie altijd bedoeld voor een bezoeker en dient relevant en concreet te zijn.

8. Neem de tijd

Na de tweede versie kan de webtekst meestal direct geplaatst worden. Nadat dit gebeurd is, kan het enige tijd duren voor u effect ziet van uw webtekst. Het duurt vaak een poosje voordat de zoekmachine-robot uw site bezoekt en voor uw huidige bezoekers is het effect ook vaak pas op langere termijn goed meetbaar.

9. Meten is weten

Meten is weten, zeker op internet. Met 1 muisklik is uw potentiële klant op de website van uw concurrent. Het is daarom zeker op internet heel belangrijk te kunnen meten wat er precies gebeurt. De makkelijkste manier om het effect van uw website teksten te meten, is door te kijken wat de verschillende trefwoorden doen. Maak aan het begin van het project een lijstje met de positie in de zoekmachines van deze trefwoorden. Meet vervolgens, nadat de tekst op de site staat, elke twee weken de positie van uw trefwoorden. Zit hierin een forse stijging, dan is dit hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de nieuw geplaatste teksten.
U kunt ook via Google bijhouden op welke zoekwoorden uw website het beste gevonden wordt. Deze methode wordt ook besproken tijdens onze cursus webteksten schrijven.

Aanbevolen links:
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/

Dit artikel is geschreven door .