(advertentie)

Ideële reclame

ideele reclame

Ideële reclame heeft een maatschappelijk doel. Bij Ideële reclame gaat over maatschappelijke onderwerpen met als doel bewustwording te creëren en een gedragsverandering te bewerkstelligen. Een voorbeeld van ideële reclame zijn de reclamecampagnes van Veilig Verkeer Nederland en van SIRE.

Verschil commerciële reclame en ideële reclame

In tegenstelling tot commerciële reclames hebben ideële reclames geen commercieel doel. Het doel gaat niet om de verkoop te stimuleren of het imago te verbeteren, maar om bewustwording en gedragsverandering te creëren in de maatschappij.

Stichting ideële reclames – SIRE

Veel bekende ideële reclames zijn afkomstig van SIRE (stichting ideële reclame). SIRE is een onafhankelijke stichting in Nederland met als doel maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Een bekend voorbeeld is de campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’. Een ander mooi voorbeeld van ideële reclame van SIRE zijn de vele reclamecampagnes omtrent de gevaren van vuurwerk.

Voorbeelden ideële reclame:

Onderstaand een overzicht van bekende ideële reclames:

  • ideele reclameDe scholen zijn weer begonnen; een ideële reclamecampagne van Veilig Verkeer Nederland met als doel bewustwording creëren.
  • BOB – Het woord bobben is inmiddels een begrip in Nederland en is een mooi voorbeeld van ideële reclame.
  • Voorbeelden van SIRE:Je bent een runt als je met vuurwerk stunt’ en ‘handen af van onze hulpverleners’. Ook de bekende reclame uit 1997 ‘wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt?’ is een voorbeeld van ideële reclame van SIRE.
  • Ook de reclames van het Wereld Natuurfonds zijn voorbeelden van ideële reclame waarin wordt gevraagd om bewustwording van de natuur. Zie onderstaand wereldbekend voorbeeld.

ideele reclame

Lees meer over reclame en de verschillende soorten reclame.

Dit artikel is geschreven door .