(advertentie)

Corporate communicatie

Corporate communicatie is een managementinstrument waarmee alle gebruikte in- en externe communicatie van een organisatie zo op elkaar wordt afgestemd dat er een positieve basis ontstaat met de doelgroepen van wie de organisatie afhankelijk is. Het afstemmen van de in- en externe communicatie gebeurt op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier.

Vakgebied corporate communicatie

Corporate communicatie is een vakgebied dat vaak wordt onderverdeeld in drie hoofdgroepen: organisatiecommunicatie, managementcommunicatie en marketingcommunicatie. Het vakgebied van corporate communicatie houdt zich bezig met het positioneren van een organisatie op alle manieren. Kort gezegd is corporate communicatie dus het managen van reputatie.

Identiteit uitdragen

De begrippen die bij corporate communicatie centraal staan zijn reputatie, identiteit en imago. Het doel is om de verschillen die tussen het imago, de identiteit en de reputatie ontstaan zo klein mogelijk te maken. Een organisatie kan dit doen door bij iedere actie die zij ondernemen dezelfde identiteit uit te dragen. Alle vormen van communicatie moeten dus op elkaar worden afgestemd.

Geraadpleegde bron: Cees van Riel, Identiteit & Imago (2010).

Dit artikel is geschreven door .