(advertentie)

Doelgroepsegmentatie

doelgroepsegmentatie

Doelgroepsegmentatie is het verder onderverdelen van de doelgroepen. Het wordt toegepast als de doelgroep te groot is of als de onderlinge verschillen te groot zijn. Doelgroepsegmentatie kan er voor zorgen dat de boodschap die gecommuniceerd moet worden beter aankomt. Het kan namelijk zijn dat een deel van de doelgroep de boodschap op een andere manier gecommuniceerd wil hebben dan een ander deel van de groep.

Eisen aan doelgroepsegmentatie

Er zijn veel verschillende manieren van doelgroepsegmentatie, maar niet alle vormen van segmentatie hebben zin. De omvang van de doelgroepsegmentatie moet groot genoeg zijn om de kosten van marketing en productie weer terug te verdienen. Daarnaast moet de doelgroepsegmentatie ook interessant en bereikbaar zijn voor de organisatie.

Manier van doelgroepsegmentatie

Doelgroepsegmentatie kan op verschillende manieren worden gedaan. Deze manieren zijn als volgt:

 • Geografisch: hier wordt gesegmenteerd op geografische gegevens zoals land, plaats, postcode of gemeente.
 • Demografisch: de segmentatie vindt plaats naar kenmerken die aan een persoon zijn gebonden zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinsgrootte, religie en land van herkomst.
 • Psychografisch: doelgroepsegmentatie vindt hier plaats door levenshouding, interesses en opinies. Hierbij kan gedacht worden aan politieke overtuiging, lifestyle en ideeën over geld en sparen.
 • Socio-economisch: hier wordt gesegmenteerd op kenmerken van een persoon zoals opleiding, sociale klasse, beroep en inkomen.
 • Gedrag: de segmentatie vindt plaats naar kenmerken van het koop- en gebruiksgedrag van vaste en potentiële klanten/gebruikers.
 • Levenscyclus: de levenscyclus geeft aan in welk stadium van hun leven mensen zich begeven (bv. vrijgezel, getrouwd zonder kinderen, getrouwd en kinderen, getrouwd kinderen uit huis, weduwe.weduwnaar). Op basis van deze stadia kan ook doelgroepsegmentatie plaatsvinden.
 • Koopmotieven: bij koopmotieven is het belangrijk te achterhalen waarom de doelgroep een bepaald product koopt. Is het uit praktische overweging, puur gemak of koopt men een product uit interesse of voor zijn eigen status?

Segmentatiecriteria

De doelgroep moet wel aan een aantal segmentatiecriteria voldoen. Het moet immers wel haalbaar zijn om de doelgroep te bereiken. Houd bij het segmenteren van je doelgroep rekening met de volgende segmentatiecriteria:

 • Homogeen: de doelgroep moet niet teveel van elkaar verschillen, maar moet voldoende homogeen zijn.
 • Bereikbaar: je moet de groep wel kunnen bereiken.
 • Meetbaar: wanneer je meerder doelgroepen maakt, moet het meetbaar zijn welke groep het beste werkt.
 • Doelgroepgrootte: de groep moet van voldoende omvang zijn, zodat het winstgevend wordt.

Doelgroepsegmentatie moet niet verward worden met marktsegmentatie. Marktsegmentatie is een onderdeel van de marketing en doelgroepsegmentatie van (marketing)communicatie.

Dit artikel is geschreven door .