(advertentie)

Reclameplan

In een ondernemingsplan worden doelen voor een langere termijn van een onderneming geformuleerd. Een marketingplan beschrijft hoe deze doelstellingen behaald kunnen worden en aan de hand van het marketingplan wordt een communicatieplan geschreven. Het reclameplan is één van de middelen die wordt ingezet voor een goede communicatiestrategie. De reclame wordt afgestemd op de andere instrumenten.

Onderdelen reclameplan

Een goed doordacht reclameplan vergroot de kans op goede en effectieve reclame. Een reclameplan wordt meestal opgesteld voor een kortere periode. De onderdelen van een reclameplan zijn als volgt:

Onderzoek

Ieder reclameplan start met een onderzoek. Wanneer er geen onderzoek wordt gedaan, kan er een verkeerde keuze voor de boodschap of medium worden gemaakt en dit kost veel geld. Een reclameonderzoek richt zich voornamelijk op de doelgroep, het merk, de merkbeleving en de concurrentie.

Reclamedoelgroep

Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, kan hieruit de reclamedoelgroep worden bepaald. Belangrijk is om de doelgroep niet te breed te beschrijven, maar de groep goed te segmenteren in een aantal kleinere doelgroepen. Als je alles aan iedereen wil verkopen , verkoop je meestal niets.

Budget

Voordat het reclameplan wordt geschreven moet het budget al bekend zijn. Er kan een mooi plan worden bedacht, maar als er niet voldoende geld beschikbaar is, kan het hele plan niet worden uitgevoerd. Het budget wordt meerdere keren in het plan vastgesteld. Allereerst moet er een kaderbudget zijn voordat de mediakeuze wordt gemaakt, dit is dan een randvoorwaarde voor de mediakeuze.

Reclamedoelstellingen

Bij dit onderdeel van het reclameplan bepaal je wat je wilt bereiken met de reclame. Merkbekendheid, merktrouw, koopgedrag en merkvoorkeur spelen hierbij een grote rol. Bij dit onderdeel staat centraal dat je achteraf kan analyseren of het reclameplan het juiste effect heeft behaald.

Reclamestrategie

Zodra de doelgroep en doelstellingen bekend zijn, kan de strategie worden beschreven. Hier wordt beschreven welke boodschap op welk moment aan wie en met welke middelen wordt gecommuniceerd.

Concept en mediakeuze

Nadat bovenstaande onderdelen zijn uitgewerkt, wordt er een concept ontwikkeld en worden de gekozen media beschreven in een mediaplan.

Budget

Bij dit onderdeel van het reclameplan wordt er per gekozen medium beschreven welke kosten hier aan verbonden zijn. Het budget moet in lijn zijn met de strategie die is bepaald.

Uitvoering

Nu alle onderdelen zijn afgehandeld, vindt de uitvoering van het reclameplan plaats. Dit is het plaatsen van advertenties, het uitzenden van commercials, enz. Dus alle media die is gekozen wordt hier uitgevoerd.

Evaluatie

Het laatste punt van het reclameplan is de evaluatie. Hier wordt bekeken of de reclamedoelstellingen zijn behaald. Er kan vooraf een meting worden gedaan en na het uitvoeren van het reclameplan dezelfde meting, op deze manier kan je nagaan of de doelstellingen zijn behaald. Als dit niet zo is, kan het reclameplan worden bijgewerkt.

Dit artikel is geschreven door .