(advertentie)

Nieuwe huisstijl invoeren

Gaat u een nieuwe huisstijl invoeren, zorg dan voor een goed plan. Dit artikel noemt de belangrijkste onderdelen.

1. Achtergrond

Duidelijke uitleg van de noodzaak om de huisstijl te veranderen.

2. Wat gaat er veranderen

Naam, logo, kleuren, lettertypes, tekststijlen, eventuele niet-tastbare zaken zoals normen en waarden.

3. Moment van invoering

Wanneer wordt de nieuwe huisstijl geïntroduceerd en hoeveel tijd is er nodig voor de voorbereiding.

4. Waar heeft het gevolgen voor

Leg uit wat de gevolgen en veranderingen zijn per onderwerp (zie ook punt 6).

5. Wie moeten er geïnformeerd worden over de wijzigingen

Interne en externe doelgroepen. Hoe en wanneer.

Leg uit wat het communicatieplan is en welke materialen er gebruikt worden:

 • Brief aan alle relaties
 • Promotiegeschenk intern
 • Promotiegeschenk extern
 • Persbericht
 • Interviews
 • Speciale brochure of flyer
 • Website
 • Interne ‘kick-off’ bijeenkomst
 • Ludieke presentatie nieuwe huisstijl (pers erbij)
 • Speciale editie nieuwsbrief
 • Posters
 • Externe billboards
 • advertenties

6. Onderwerpen en  tijdschema

Maak een lijst met alle onderwerpen en zaken die op één of andere manier bij de huisstijlwijziging betrokken zijn. Wees zo volledig mogelijk en maak op basis daarvan een goede planning met de benodigde tijd per onderwerp en de datum waarop met dit onderwerp gestart moet worden:

 • Motivatie schrijven huisstijlwijziging
 • Werkgroep vormen
 • Brainstorm sessie huisstijl
 • Naam kiezen
 • Datum van invoering bepalen
 • Lijst van alle materialen bepalen
 • Voorraad van alle materialen bepalen
 • Verbruik van alle materialen meten
 • Richtlijnen voor bestellen materialen bepalen
 • Richtlijnen bestellen communiceren
 • Briefing/opdracht reclamebureaus (min. 2)
 • Presentatie eerste creatief concept
 • Reclamebureau selecteren
 • Tweede creatief concept
 • Definitieve huisstijl en handleiding klaar
 • Communicatieplan huisstijlwijziging schrijven
 • Eerste interne communicatie
 • Productieplanning materialen
 • Briefpapier en enveloppen
 • Visitekaartjes
 • Facturen, creditnota’s, e.d.
 • Advertenties
 • Website
 • Brochures, folders, flyers, gidsen, catalogi, e.d.
 • Nieuwsbrieven, tijdschriften, andere periodieken
 • relatiegeschenken
 • Vlaggen en spandoeken
 • Naamgeving op gebouwen
 • Bewegwijzering/belettering intern
 • Bewegwijzering/belettering extern
 • Sjablonen Word, Excel, PowerPoint, etc.
 • Verpakkingen, stickers, etiketten, e.d.
 • Beursstands
 • Bedrijfskleding
 • Naambordjes
 • Communicatiematerialen over huisstijlwijziging
 • Vervolg interne communicatie
 • Start externe communicatie

Voor het totale traject moeten toch zeker 6 maanden uitgetrokken worden.

Dit artikel is geschreven door .