(advertentie)

Beheers uw marketingkosten

Marketing en communicatie maken deel uit van uw bedrijfsstrategie strategie en daar zijn kosten mee gemoeid. En soms hoge kosten. Er zijn goede mogelijkheden om de marketingkosten zo laag mogelijk te houden en wij willen daarvoor enkele tips geven.

Tip 1: bewust adverteren

Adverteren kost veel en de resultaten zijn moeilijk meetbaar. Toch is het een belangrijk middel dat we niet te snel af moeten doen als te duur. Wees vooral creatief en gedurfd; u moet opvallen. Selecteer de juiste publicaties. Mediabureaus hebben goede gegevens over aantallen lezers en hun sociaal economische achtergrond en op basis daarvan is het vaak beter om te kiezen voor een klein aantal publicaties waarmee u zeker uw doelgroepen bereikt.
Officieel erkende mediabureaus krijgen bij het inkopen van advertentieruimte standaard 15% korting die zij niet aan de klant doorrekenen. U kunt echter ook een contract onderhandelen dat u de netto prijs betaalt en het mediabureau een percentage betaalt dat lager ligt dan die 15%. Vaak is dat mogelijk en als u een bonus betaalt bij hogere kortingen dan zullen zij vaak kans zien om kortingen te bedingen van wel 20% of meer. Wanneer u rechtstreeks inkoopt bij een publicatie moet u altijd minimaal de 15% korting vragen die normaal gesproken het mediabureau zou krijgen.

Tip 2: doe het zelf

Bent u niet groot genoeg voor een volwaardige marketing of PR afdeling, probeer dan binnen uw organisatie mensen te vinden die bepaalde talenten hebben en het leuk vinden om zich bezig te houden met marketing en communicatie. Kijk of het mogelijk is dat zij een gedeelte van hun tijd aan dit onderwerp besteden. Enthousiasme is daarbij een belangrijk criterium. Met behulp van praktijk gerichte trainingen kunnen dergelijke medewerkers vaak een zeer waardevolle bijdrage leveren. Voorbeelden van activiteiten die u zelf kunt doen: de website bijhouden, persberichten schrijven, foto’s maken, enzovoort.

Tip 3: tijdelijke ondersteuning

In de wereld van marketing en communicatie is er een ruime keuze aan freelance en interim specialisten. Het inhuren van een dergelijke kracht voor een beperkte periode kan uw organisatie een enorme stimulans geven en kan in bepaalde situaties beter én goedkoper zijn dan het aanstellen van een marketing manager in vast dienstverband, zeker wanneer uw organisatie daar nog niet aan toe is.

Tip 4: gebruik van nieuwe technologie

De laatste jaren zijn er vele nieuwe technologieën ontwikkeld en het is raadzaam om daar goed gebruik van te maken. Te denken valt hierbij vooral aan het internet. Adverteren op internet is minder duur, maar moet op een andere manier gebruikt worden dan traditioneel adverteren. Plaats uw ‘banners’ of andere uitingen op sites waar uw doelgroep veel komt met als doel dat zij doorklikken naar uw eigen site, die dan ook gericht moet zijn op het ontvangen van dergelijke internet gebruikers met goede informatie en een ‘call for action’, bijvoorbeeld het invullen van hun contact informatie of het downloaden van interessante documenten.
Een andere techniek die in opkomst is, is POD wat staat voor ‘publish on demand’. Bij het gebruik van een POD systeem worden traditioneel gedrukte brochures en folders vervangen door digitale componenten die in een computer worden opgeslagen. Gebruikers kunnen hun eigen folder samenstellen die per email verstuurd kan worden of gedrukt op een speciale digitale printer. De kostenbesparingen kunnen zeer hoog zijn en worden vooral behaald op DTP werk (desktop publishing dat door design bureaus wordt gedaan) en op voorraadbeheer.

Tip 5: een goede briefing bespaart kosten

Wanneer u een offerte vraagt aan een reclame of PR bureau wordt er van u verwacht dat u een briefing geeft, dat is een uitleg wat u wilt en waarom. Hoe beter de briefing des te sneller en beter kan het externe bureau werken en dus zal u dat kosten besparen. In de praktijk betekent het dat u zorgvuldig nadenkt over visie, strategie, identiteit en imago, doelgroepen, positionering en doelstellingen.

Tip 6: bedenk vooraf wat u wilt

U zult regelmatig benaderd worden met verzoeken om sponsor te zijn, om te adverteren in bepaalde bladen en aanverwante zaken. Doe dit soort investeringen nooit impulsief, maar bedenk altijd van tevoren hoe u uw geld wilt besteden. Op die manier is het mogelijk om bij ieder verzoek te beoordelen of het binnen uw strategie past. Is dat niet het geval, zeg dan rustig nee en leg uit waarom.

Tip 7: bestudeer offertes nauwkeurig

Het opstellen van een offerte voor een compleet marketing en communicatieplan is geen éénvoudige zaak; er gaat veel werk inzitten. Offertes voor de middelen zijn vaak wat sneller te maken, maar ook hier geldt dat van tevoren niet altijd precies in te schatten is wat de kosten zullen zijn. Formuleer daarom altijd na het uitbrengen van een offerte een budget en instrueer de leveranciers dat zij onder geen enkele voorwaarde buiten dit budget mogen gaan. Bevestig dat ook schriftelijk.
In de meeste gevallen is het zo dat een budget wordt overschreden doordat de opdrachtgever meer tijd en advies nodig heeft om het juiste concept te kiezen of omdat de opdrachtgever tijdens het proces nieuwe elementen wil toevoegen, maar het externe bureau moet daar alert op zijn en de opdrachtgever waarschuwen dat op die manier zijn budget wordt overschreden.

Aanbevolen links:
http://www.hayona.nl

Dit artikel is geschreven door .