(advertentie)

Van strategie naar communicatie

Van organisatiestrategie naar communicatiemiddel. Een intrigerend onderwerp. Het gaat hier namelijk over hoe er focus aangebracht kan worden binnen organisaties en hoe deze focus vervolgens zo goed mogelijk gecommuniceerd kan worden. Kortom, hoe kan de juiste vertaalslag gemaakt worden van organisatiestrategie naar communicatiemiddel? Welke kleuren, beelden, foto’s en teksten passen bij een organisatiestrategie? Veel organisaties beweren namelijk een hele goede bedrijfstrategie te hebben. Dergelijke strategieën worden vaak uitgebreid beschreven in een strategisch plan en dat is ook belangrijk. Maar alleen een goed strategische plan heeft weinig zin. Vooral de uitvoering ervan is van groot belang. En daar gaat het vaak mis. Bijvoorbeeld bij het nemen van de juiste marketing- en communicatiebeslissingen.

Focus aanbrengen binnen een organisatie

Hoe vaak staat het niet op een website: ‘Wij hebben het beste product, tegen de laagste prijs en met de beste service.’ Gelooft u het? Veel organisaties willen alles tegelijk, maar kunnen daar zelden tot nooit gehoor aan geven. Dergelijke organisaties komen vaak niet sterk over. Zij hebben geen onderscheidingsvermogen. En juist daarom is het belangrijk dat organisaties focus aanbrengen. Daarmee beweer ik niet dat zij dan aan de andere belangrijke succesfactoren totaal geen aandacht moeten besteden. Het doel moet zijn dat organisaties zichzelf gaan onderscheiden ten opzichte van de concurrent door op een bepaald gebied net iets beter te zijn, bijvoorbeeld het product, een betere klantenservice of een lagere prijs.

Van strategie naar kernwaarden

Om van een strategie naar een bijpassend communicatiemiddel te komen, zal de gekozen focus allereerst vertaald moeten worden naar de juiste kernwaarden. Een positionering van een organisatie gaat namelijk gepaard met specifieke waarden, bijvoorbeeld:

 • persoonlijk
 • betrouwbaar
 • kwaliteit
 • snel
 • goed
 • lage prijs
 • professioneel
 • kennisintensief
 • klantgericht
 • high-tech etc.

Met behulp van de gekozen kernwaarden kan de laatste stap worden gemaakt; de stap van kernwaarden naar de invulling van de communicatiemiddelen.

Van kernwaarden naar communicatiemiddel

Een communicatiemiddel bestaat uit verschillende onderdelen:

 • kleuren
 • beelden (plaatjes, vormen en foto’s)
 • teksten
 • dragers van communicatie (papier, videobeelden, rss of geluid)

Met behulp van deze indeling kunnen we gaan nadenken hoe deze onderdelen een bepaalde strategie zouden kunnen communiceren. Veel kleuren associeren we namelijk met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld groen associeren we met frisheid en vernieuwing) en deze waarde kunnen we vervolgens weer verbinden met kernwaarden. Uiteraard is deze vertalingsmethode sterk afhankelijk van tijd, trends, smaak, cultuur en omgeving, maar wel ontzettend belangrijk om een gerichte en verantwoorde invulling te geven aan strategische communicatiemiddelen. Tevens is het belangrijk deze associaties en redeneringen voortdurend te blijven maken om de juiste match tussen strategie en communicatiemiddel te handhaven.

Conclusie

Van organisatiestrategie naar communicatiemiddel is een moelijk, maar erg belangrijk onderwerp voor marketeers en communicatiedeskundigen. De hier beschreven methode richt zich voornamelijk op organisatiegerelateerde factoren. Welke kenmerken heeft mijn organisatie en hoe kunnen deze kenmerken worden vertaald naar bijpassende kleuren, beelden, teksten en dragers. Daarbij mag niet vergeten worden dat er ook nog andere factoren bestaan die belangrijk zijn om de juiste invulling aan uw communicatiemiddelen te geven. Te denken valt aan:

 • Wat past er bij uw doelgroepen?
 • Is de gekozen huisstijl ook esthetisch verantwoord? Vinden mijn werknemers het mooi? Kunnen zij meewerken om onze identiteit uit te dragen?
 • Is er voldoende budget?

De ruimte en tijd ontbreekt om dit onderwerp hier volledig te behandelen. Dit artikel vormt een aanzet voor het nadenken over de vertaling van organisatiestrategie naar communicatiemiddelen.

Aanbevolen links:
http://www.hayona.nl

Dit artikel is geschreven door .