(advertentie)

Alle artikelen van "Pascal Selles"

Content

Content

Dit is een ander woord voor informatie. Vaak wordt het woord ‘content’ gebruikt voor de teksten en mediabestanden op een website. Ook de software waarmee de content van een website kan worden aangemaakt en beheerd, maakt gebruik van dit woord…

Lees verder
Acquisitie

Acquisitie

Het werven van nieuwe klanten. Acquisitie kan op verschillende manier ingevuld worden. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen koude en warme acquisitie. Koude acquisitie: met koude acquisitie richt men zich op potentiële klanten waarmee nog geen relatie bestaat. Deze…

Lees verder
Interactie

Interactie

In communicatietermen spreekt men vaak van interactie. Bij interactie is er sprake van echte ‘real time’ communicatie. Iemand zegt iets en daar wordt vervolgens op gereageerd. Er is sprake van actie en reactie, zonder dat daar veel tijd tussen zit….

Lees verder

Closed loop marketing

Een manier van marketing waarmee in een vroeg stadium potentiële klanten (leads) gekwalificeerd worden. Op basis van deze kwalificatie wordt bepaald of een lead snel tot koop over zal gaan of juist niet. Uiteraard worden de kooplustigen overgedragen aan de verkoopafdeling, maar de essentie…

Lees verder

Communicatiestructuur

Communicatiestructuur is het geheel van alle communicatiestromen binnen een organisatie. Het gaat hier om interne en externe communicatie die een organisatie inzet om te communiceren met verschillende doelgroepen van de organisatie. De manier waarop interne en externe communicatie is geregeld…

Lees verder

Nichemarkt

Een nichemarkt is een kleine en specifieke groep potentiële klanten van een bedrijf of organisatie binnen een bestaande grotere markt. Bedrijven die zich richten op niches zijn vaak erg succesvol. Veelal omdat andere partijen niet op de hoogte zijn van…

Lees verder

Early majority

De derde groep van de innovatietheorie van Roger bestaat uit 34% van de totale bevolking. Early majority Deze groep wordt de early majority (in het Nederlands: de voorlopers) genoemd. Opvallend aan deze groep is, is dat zij het nieuwe product kopen…

Lees verder

Diffusion of innovations

De diffusion of innovations, ook wel de innovatietheorie van Rogers genoemd, beschrijft de levenscyclus van een nieuw product of idee. Deze theorie beschrijft vijf verschillende groepen mensen die zich in verschillende fases bevinden. Een product of idee doorloopt alle verschillende…

Lees verder

Late majority

De vierde groep van de diffusion of innovations is de late majority. De late majority Deze groep bestaat net als de early majority uit 34% van de totale bevolking. De mensen uit de late majority gaan pas laat over op de aanschaf…

Lees verder

Brandgagement

Dit is een proces waarbij bedrijven en organisaties de consumenten opzettelijk betrekken bij innovatie, merkbouw en/of marketing. Brandgagement is een bedrijfsproces met als doel om kwaliteit van producten, de omzet en/of winst te vergroten. Brandgagement is een nieuwe vorm van omgaan…

Lees verder