(advertentie)

Communicatiestructuur

Communicatiestructuur is het geheel van alle communicatiestromen binnen een organisatie. Het gaat hier om interne en externe communicatie die een organisatie inzet om te communiceren met verschillende doelgroepen van de organisatie. De manier waarop interne en externe communicatie is geregeld en wordt ingezet is de communicatiestructuur van een organisatie.

Interne en externe communicatiestructuur

De interne communicatiestructuur van een organisatie verandert niet vaak. Binnen een organisatie worden meestal dezelfde communicatiemiddelen ingezet in dezelfde frequentie. De communicatiestructuur blijft hier dus meestal hetzelfde. De externe communicatiestructuur van een organisatie verandert vaker. De meeste organisaties zetten verschillende communicatiemiddelen in per project/product, daarnaast is de frequentie van de middelen ook afhankelijk. De externe communicatiestructuur verandert dus vaker dan de interne communicatiestructuur door de wisselende communicatiemiddelen.

Het is belangrijk om de communicatiestructuur van je organisatie goed te organiseren. De communicatiestructuur is succesvol als de communicatiemiddelen goed op elkaar zijn afgestemd.

Dit artikel is geschreven door .