(advertentie)

Pragmatist

De pragmatist wil een helder antwoord op zijn vraag en een duidelijke oplossing voor zijn probleem. Hij wordt gedreven door de problemen van vandaag en niet door de mogelijkheden van morgen. Bij de aanschaf van (technologische) innovaties wil de pragmatist dan ook een meetbare en voorspelbare vooruitgang. Pragmatisten kopen geen nieuw product voordat het zich bewezen heeft. Zij willen vooral een verbetering van de bestaande situatie; evolutie in plaats van revolutie. Het woord ‘risico’ heeft voor pragmatisten een negatieve klank en staat niet gelijk aan ‘kans’ of ‘uitdaging’, maar is eerder een mogelijkheid om geld en tijd te verspillen. Zij zullen proberen risico’s beheersbaar en voorspelbaar te houden. Hun bedrijfsvoering is dan ook meestal gericht op beheersbare groei en winstmaximalisatie. De ervaring van anderen is voor pragmatisten belangrijk bij de invoering van iets nieuws. Mondelinge reclame is voor hen de belangrijkste vorm van informatie.

Dit artikel is geschreven door .