(advertentie)

Diffusion of innovations

De diffusion of innovations, ook wel de innovatietheorie van Rogers genoemd, beschrijft de levenscyclus van een nieuw product of idee. Deze theorie beschrijft vijf verschillende groepen mensen die zich in verschillende fases bevinden. Een product of idee doorloopt alle verschillende groepen en verdwijnt uiteindelijk helemaal.

Vijf groepen van diffusion of innovations

  • Innovators: deze groep mensen neemt als eerste een nieuw product aan en bestaat uit 2,5% van het totaal.
  • Early adopters: bestaat uit 13,5% van het totaal en dit is de belangrijkste groep, omdat opinieleiders en rolmodellen zich hierin bevinden.
  • Early majority: de mensen uit deze groep zorgen er voor dat het product wordt opgenomen in de massa en bestaat uit 34% van het totaal.
  • Late majority: bestaat ook uit 34% van het totaal en wil eerst vertrouwen in het product of idee hebben voordat ze het aanschaffen.
  • Laggards: deze groep mensen gaat, bewust of onbewust, niet mee in de vernieuwingen en veranderingen. De groep bestaat uit 16% van het totaal.
De diffusion of innovation, ook wel de innovatietheorie van Roger genoemd, weergeven in een tabel

De diffusion of innovations, ook wel de innovatietheorie van Roger genoemd, weergeven in een tabel

Dit artikel is geschreven door .