(advertentie)

Inleiding schrijven

Inleiding schrijven

Het eerste officiële hoofdstuk van een verslag is de inleiding, maar hoe maak je een inleiding? Een goede inleiding motiveert de lezer. In dit artikelen leggen we uit hoe je een inleiding schrijft, geven we antwoord op de vraag ‘hoe begin je een inleiding?’ en lees je welke onderdelen je moet benoemen in een goede inleiding. En we geven een voorbeeld inleiding.

Een goede inleiding schrijven

Een goede inleiding schrijven kan best lastig zijn, want hoe begin je een inleiding en welke onderdelen benoem je? Een inleiding moet niet verward worden met een voorwoord. Een voorwoord heeft een persoonlijke noot en is geschreven vanuit de eerste persoon. De inleiding wordt geschreven in de derde persoon en heeft als doel de lezer te motiveren, maar ook alvast nieuwsgierig te maken naar de inhoud van het verslag of onderzoeksrapport.

Onderdelen inleiding

De eerste vraag bij een inleiding schrijven luidt natuurlijk hoe begin je een inleiding? Het is niet wenselijk om direct te binnen met de inhoud, dus bedenk een ‘openingszin’ die de lezer nieuwsgierig maakt en motiveert om verder te lezen. Maak bijvoorbeeld een opsomming van een aantal belangrijke zaken in het verslag om de interesse te wekken. Zie het voorbeeld in onderstaande voorbeeld inleiding. Vervolgens kan je de volgende onderdelen opnemen in de inleiding:

  1. Introductie inleiding en motiveren lezer.
  2. Omschrijf de aanleiding van het rapport. Waarom is dit rapport tot stand gekomen?
  3. Welke vraag stond centraal in het rapport? Beschrijf de centrale vraagstelling van het verslag.
  4. Indien je een onderzoeksrapport schrijft, schrijf je in de inleiding de doelstelling van het onderzoek en het onderzoeksdoel gevolgd door de onderzoeksmethode die is toegepast.
  5. Omschrijf kort de opbouw van het rapport, zoals in onderstaand voorbeeld, zodat de lezer weet wat hij kan verwachten.

In de inleiding schrijf je nog geen inhoudelijke feiten. Je schrijft dus geen resultaten of conclusies.

Voorbeeld inleiding schrijven

Hoe begin je een inleiding? 

Welke producteigenschappen of eindwaarden van [product/dienst] moeten benadrukt worden in communicatie? En op welke wijze wil de doelgroep van [product/dienst] bereikt worden? Op deze vragen wordt in dit adviesrapport antwoord gegeven.

Voorbeeld aanleiding rapport:

Binnen de marketingafdeling van [bedrijf] was behoefte aan inzicht in de doelgroep om hier de communicatieboodschap en communicatiemiddelen op aan te passen. Er werd echter geconcludeerd dat de belangrijkste informatie hiervoor niet geheel duidelijk was. Dit was aanleiding voor een positioneringsonderzoek. Dit rapport is een vervolg op het onderzoeksrapport, waarin de herpositionering wordt beschreven en een aanzet wordt gedaan hoe de herpositionering gecommuniceerd dient te worden.

Voorbeeld centrale vraag en doelstelling verslag:

De adviesvraag die centraal staat in dit rapport luidt: [centrale vraag]. De doelstelling die hierbij centraal staat is [doelstelling]

Voorbeeld opbouw rapport / leeswijzer:

In hoofdstuk twee wordt de situatieanalyse weergegeven waarin wordt ingegaan op de huidige situatie, de gewenste situatie en de wijze waarop communicatie tussen deze situaties kan bijdragen. In hoofdstuk drie wordt het eerste advies, de herpositionering van [product] weergegeven. Vervolgens worden de keuzes onderbouwd en een positioneringsstrategie gekozen. Het verslag sluit af met een antwoord op de adviesvraag in hoofdstuk 17.

Lees meer over de opbouw van een verslag. 

Dit artikel is geschreven door .