(advertentie)

Productlevenscyclus

De productlevenscyclus, ook wel de product life cycle, is een cyclus die een product doorloopt vanaf het moment dat het op de markt komt. De productlevenscyclus bestaat uit vier verschillende fases en in iedere fase is een andere marketingstrategie nodig. De snelheid waarmee een product de fases doorloopt is afhankelijk van de behoefte naar het product en van de inzet van marketinginstrumenten. Daarnaast doorlopen ook niet alle producten alle fases. Sommige producten komen alleen in de eerste fase, terwijl andere producten heel erg lang in de volwassenheidsfase blijven zitten.

Fases van de productlevenscyclus

Door de jaren heen zijn er verschillende versies van de productlevenscyclus ontstaan. Onderstaande afbeelding geeft de basis van de productlevenscyclus weer. Deze vier fases zijn ook in alle versies van de productlevenscyclus aanwezig.

Productlevenscyclus

Productlevenscyclus

Introductiefase

De allereerste fase van de productlevenscyclus is de introductiefase. Het product wordt dan net op de markt gezet en er is nog geen sprake van omzet of concurrentie. In deze fase van de productlevenscyclus wordt er veel geld uitgegeven aan marketing, omdat het product nog onbekend is bij de consument. De eerste fase van de productlevenscyclus is dus erg duur.

Groeifase

Zodra het product bekender wordt en meer mensen het gaan kopen, komt het product in de groeifase van de productlevenscyclus. In deze fase wordt meestal de meeste winst gemaakt doordat de productiekosten laag en de verkoopcijfers hoog zijn. Ook komen er in deze fase veel concurrenten bij, het is daarom belangrijk dat het product goed wordt gepositioneerd. Hierdoor worden de uitgaven aan marketing wel hoger.

Volwassenheidsfase

Zodra zo goed als alle consumenten in de gekozen markt zijn bereikt treedt de volwassenheidsfase van de productlevenscyclus aan. In deze fase stagneert de koop van het product en daalt de omzet. Vaak wordt deze fase verlengt door aanpassingen te doen aan het product (productverbetering, nieuwe verpakking of varianten). In de volwassenheidsfase zijn er veel prijsacties vanwege de sterke concurrentie die er is in deze fase. De kosten voor marketing stijgen hierdoor hard.

Eindfase

Uiteindelijk komt de laatste fase van de productlevenscyclus aanbod. In de eindfase daalt de omzet en de concurrentie sterk. Deze fase kan versneld worden doordat er een nieuw product voor in de plaats op de markt is gekomen. Vaak wordt het product nog wel aangeboden op de markt om de trouwe consumenten van dienst te zijn, maar na verloop van tijd verdwijnt het product volledig.

Dit artikel is geschreven door .