(advertentie)

Elaboration likelihood model

Het Elaboration likelihood model is een model dat beschrijft hoe attitudes veranderen en gevormd worden. Dit model maakt onderscheid in twee typen van beïnvloeding: de centrale route en de perifere route.

De centrale route

Beïnvloeding via de centrale route vindt plaats als de ontvanger van de boodschap gemotiveerd is om de boodschap te verwerken. De ontvanger beoordeelt de verschillende argumenten zeer grondig. Beïnvloeding via de centrale route vindt vooral plaats bij grote aankopen, zoals een huis of een auto. Ook als de ontvanger hoger is opgeleid zal beïnvloeding eerder via de centrale route plaats vinden.

De perifere route

Beïnvloeding via de perifere route vindt plaats als de ontvanger totaal niet gemotiveerd is om argumenten af te wegen. Beïnvloeding vindt dan plaats door een zogenaamd ‘perifeer’ kenmerk. Te denken valt aan aantrekkelijke afbeelding of een geloofwaardige bron (Die bekende Nederlander zegt het dus zal het wel waar zijn).

Beïnvloeding via de perifere route is minder standvastig dan beïnvloeding via de centrale route.

ELM

Welke route wordt gevolgd is afhankelijk van het bewust zijn. Motivatie en geestelijke vermogens van de ontvanger bepalen de mate van bewust zijn van de beïnvloeding. Het Elaboration likelihood model wordt vaak toegepast bij marketingcommunicatie-uitingen.

Bron: Petty en Cacioppo (1986)

Terug naar overzicht met modellen

Dit artikel is geschreven door .