(advertentie)

Identiteit en imago

Bij een marketingcommunicatieplan wordt vaak gesproken over identiteit en imago. Het is belangrijk om beide termen goed te kunnen onderscheiden. De identiteit van een organisatie geeft weer hoe een organisatie daadwerkelijk is. Het imago is daarbij de afstraling van de identiteit van een organisatie. Het imago wordt dus bepaald door de manier waarop een organisatie of bedrijf wordt waargenomen door externe groepen, zoals huidige en potentiële klanten.

identiteit-imago

Kloof tussen identiteit en imago

Het is dus mogelijk dat er een verschil bestaat of kan ontstaan tussen identiteit en imago. Inspanningen om het imago overeen te laten stemmen met de identiteit van een organisatie zijn dus erg belangrijk. Een marketingcommunicatieplan kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Voor meer informatie lees het artikel ‘Een MarCom plan in 10 stappen

Gewenste en werkelijke identiteit en imago

Er is ook nog een verschil tussen gewenste en werkelijke imago en identiteit van een organisatie. Het gewenste imago van een organisatie is hoe een organisatie wil dat de externe groepen over hen denken. Het gewenste imago wordt geprobeerd te bereiken door marketingcommunicatie. Het werkelijke imago is hoe de externe groepen werkelijk over de organisatie denken. De gewenste identiteit weergeeft hoe een organisatie graag wil zijn, welke kernwaarden zij wil uitdragen. De werkelijke identiteit van een organisatie geeft weer hoe de organisatie daadwerkelijk is.

Dit artikel is geschreven door .