(advertentie)

Succesvol Enqueteren

Weten wat relaties van je bedrijf precies van je vinden is uiterst waardevol. Een methode om hier achter te komen is door het houden van een enquete. De enquete kan in verschillende vormen en op verschillende manieren gehouden worden. Streven van een enquete moet altijd zijn om objectieve, volledige en een vrije mening van de bevraagden te krijgen.

Een objectieve en betrouwbare enquete houden klinkt eenvoudiger dan het is. Zowel de manier waarop de enquete aangeboden wordt als de inhoud kan de uitslag behoorlijk beinvloeden. Hier volgt een uiteenzetting van overwegingen die je vooraf zal moeten maken om de response en betrouwbaarheid te verhogen.

  1. open vragen: open vragen stellen in een enquete geeft de mogelijkheid om vrij en volledig antwoord te geven op je vragen. Open vragen hebben echter als nadeel dat deze moeilijker zijn om te verwerken in de uitslagen. Je loopt namelijk kans om tientallen verschillende antwoorden te krijgen.
  2. Gesloten vragen: Deze zijn makkelijker te verwerken en de keuze is beperkt. De antwoord mogelijkheden moeten dan wel divers en helder zijn. Vaak wordt ook gekozen om een keuze: “anders, namelijk” antwoord toe te voegen.
  3. Vraagstelling: De vraag kan het antwoord meer beinvloeden dan je in eerste instantie zou denken. Negatief of positief stellen van een vraag;bijvoorbeeld: Zijn onze levertijden te laag? of zijn onze levertijden voldoende? Bedenk dus goed hoe de vraag geformuleerd wordt.
  4. communiceer: Zorg dat de beantwoorden het gevoel krijgt dan zijn antwoorden serieus genomen worden en dat er werkelijk op gehandeld gaat worden. Daarnaast kan er gewerkt worden met bijvoorbeeld een kleinigheidje voor het invullen.
  5. Pas op met de lengte: enquetes invullen kost tijd en moeite. Iedereen bekijkt eerst hoe lang de enquete is. Zorg dat je zoveel mogelijk vraagt in zo weinig mogelijk vragen. Je response gaat anders erg tegenvallen.
  6. Kies een goed medium: Enquetes kunnen verzonden worden per post, per mail, mondeling afgenomen of telefonisch. Neem het medium dat bij het beste zal passen bij de ondervraagde, de aantallen etc.
  7. Stuur altijd een begeleidend schrijven: Leg uit wat de enquete inhoud, wat ermee gedaan wordt, waarom het ingevuld zou moeten worden en uiteraard een bedankje vooraf.

Naast deze overweging, zal er ook een duidelijke planning moeten gelden. Met name de response op enquetes neemt tijd in beslag. Bedenk goed hoeveel enquetes je nodig hebt voor een betrouwbare verwerking. Stel deadlines waarin je bepaalt: de verzenddatum van de enquete, verzending van wellicht een reminder, startdatum voor verwerking, analyse en rapportage. Neem voldoende tijd voor de voorbereiding, uitvoering en analyse van een onderzoek. Zeker wanneer de uitslagen gebruikte worden voor sturing, management of strategie zal elk onderzoek volledig, correct en betrouwbaar moeten zijn.

Dit artikel is geschreven door .