(advertentie)

Goede webteksten schrijven

Zoals al eerder is gezegd, hebben bezoekers van een website vaak een hekel aan lange teksten. Daarom is het van belang aandacht te schenken aan de begrijpelijkheid van een webtekst. Het is belangrijk dat een tekst op het internet zo is vormgegeven dat een bezoeker de inhoud makkelijk kan verwerken. In dit artikel vindt u een aantal tips hoe begrijpelijke webteksten geschreven kunnen worden.

Korte alinea’s

Allereerst is het belangrijk om gebruik te maken van korte alinea’s. Vijf regels op een alinea is een goed uitgangspunt en probeer een absoluut maximum aan te houden van tien regels. Een dergelijke opbouw met witruimtes tussen de alinea’s nodigt meer uit tot lezen dan één groot blok tekst.

Opsommingstekens

Probeer ook gebruik te maken van opsommingtekens. Dit leest veel gemakkelijker dan wanneer de opsomming in één lange zin wordt genoemd. Echter, bij een te lange opsomming, kunnen lezers gemakkelijk bepaalde punten overslaan. Een goed uitgangspunt is om bij opsommingen niet meer dan 5 punten te gebruiken.

Koppen

Heldere en duidelijke koppen boven een stukje tekst kunnen de begrijpelijkheid aanzienlijk vergroten. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat door het gebruik van kopjes een tekst beter is te onthouden. Een kop die de lading van de tekst eronder goed dekt, zorgt ervoor dat de informatie veel beter wordt verwerkt door de bezoeker van de site. Denk dus goed na over een pakkende kop en maak veel gebruik van subkopjes.

Korte zinnen

Korte zinnen zijn voor het internet ook erg effectief. Vermijd daarom zoveel mogelijk samengestelde zinnen. Gebruikers zullen veel moeite hebben om deze zinnen vloeiend te kunnen lezen en in één keer te begrijpen. Vraag daarom voor het schrijven of corrigeren van uw websiteteksten liever geen neerlandicus of iemand die veel schrijft voor kranten, tijdschriften of andere gedrukte media. Korte alinea’s en kopjes maken een tekst scanbaar, dat is erg belangrijk op het internet. Probeer na het schrijven van de eerste opzet direct te schrappen tot alleen overblijft wat er echt toe doet.

‘Omgekeerd’ schrijven

Webteksten zijn ‘omgekeerd’: ze worden geschreven van belangrijk naar minder belangrijk, zoals ook vaak gebeurt in krantenartikels. Val direct met de deur in huis zodat de lezer weet waar het omgaat en dan besluit om verder te lezen.

Vermijd moeilijke woorden

Naast gebruik van korte zinnen is het ook aan te raden om moeilijke worden zoveel mogelijk te vermijden. Jargon zal de gemiddelde bezoeker afschrikken. Gebruik dus alleen jargon als uw doelgroep dit ook gebruikt. Het probleem bij jargon is dat de deskundige niet begrijpt of niet wil begrijpen dat het om jargon gaat. Is dat het geval dan dient u als redactie in te grijpen en de teksten volledig te herschrijven zodat de doelgroep het begrijpt. Daar gaat het om.

Voordelen centraal stellen

Misschien wel één van de belangrijkste punten is de kunst om de voordelen voor de bezoeker centraal te stellen en niet de eigenschappen van het product. Doe hierbij de aspirinetest; je neemt aspirine omdat je hoofdpijn hebt, niet omdat er acetylsalicylzuur inzit.

Aanbevolen links:
http://www.hayona.nl/pagina/330/webteksten-schrijven

Dit artikel is geschreven door .