(advertentie)

Soorten reclame

Soorten reclame - Parodiërende reclame

Reclame is een onderdeel van marketingcommunicatie. Reclame is een communicatiemiddel met als doel de kennis, houding en het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden. Er is pas sprake van reclame als er gebruik wordt gemaakt van massamedia én er voor wordt betaald.

In dit artikel wordt de definitie van reclame verder toegelicht, wat is reclame precies? wat is het doel van reclame en we beschrijven de verschillende soorten reclame met voorbeelden.

Wat is reclame?

Wat is reclame nu eigenlijk precies? Reclame wordt vaak door elkaar gehaald met marketingcommunicatie, maar reclame is veel minder breed. Er zijn verschillende marketingcommunicatiemiddelen en reclame is er hier één van. Je mag pas van reclame spreken als ervoor wordt betaald en er een massamedium wordt ingezet. Een voorbeeld van reclame is een commercial op tv, radio of internet.

Het doel van reclame

Het doel van reclame is het beïnvloeden van de ontvanger. Het is belangrijk voorafgaand het doel van reclame vast te stellen. In het reclameplan worden de reclamedoelstellingen bepaald, oftewel wat wil je bereiken met de reclame?  De doelstellingen worden vaak uitgedrukt in kennis, houding en gedrag.

  • Kennis: de ontvanger moet bekend worden met het product.
  • Houding: de ontvanger moet een positieve houding aannemen ten opzichte van het product.
  • Gedrag: de reclame moet een gedragsverandering bewerkstelligen. Kortom, er dient over te gaan tot een actie of aankoop.

De doelstellingen dienen SMART geformuleerd te worden. Afhankelijk van het doel van reclame kunnen verschillende soorten reclame gecommuniceerd worden. Lees meer over de verschillende soorten reclame die je kan inzetten.

Soorten reclame en voorbeelden

Er zijn vele verschillende soorten reclame. Het ene soort reclame is gericht op de lange termijn, zoals merkbekendheid. Het andere soort reclame wordt toegepast bij het beïnvloeden van een impulsieve aankoop (actiereclame) of het verbeteren van het imago (institutionele reclame). Onderstaand zullen we de meest voorkomende soorten reclame weergeven met voorbeelden.

Actiereclame

Actiereclame heeft als doel om iemand over te laten gaan tot een bepaalde actie. Vaak zijn dit aanbiedingen om de ontvanger over te halen een product of dienst te kopen. Een voorbeeld van actiereclame zijn reclamefolders waarin de wekelijkse acties worden gecommuniceerd. Actiereclame heeft een korte looptijd.

Themareclame

Themareclame heeft een langere looptijd dan actiereclame en heeft als doel meer merkbekendheid te creëren en het imago te beïnvloeden. Sfeer speelt een belangrijke rol bij dit soort reclame.

Inhankende reclame

Bij inhakende reclame wordt er ingespeeld op een actuele gebeurtenis, zoals Prinsjesdag of Valentijnsdag. Inhakende reclames zie je de laatste jaren steeds meer en dan vooral op social media. Een voorbeeld hiervan zijn de inmiddels bekende inhakers van Heineken en Bol.com. Kruidvat won destijds een prijs voor de beste inhaker tijdens Prinsjesdag. Een goede inhaker zorgt voor een positief imago en voor herkenning.

inhakende reclame

Voorbeeld inhakende reclame

Vergelijkende reclame

Bij vergelijkende reclame wordt een product of dienst vergeleken met dat van de concurrent. Het doel hiervan is informeren en beïnvloeden en de concurrentie stimuleren. Er zijn echter wel regels bij dit soort reclame. Zo mag je de naam van de concurrent geen schade toebrengen en mag je geen appels met peren vergelijken, dit wordt misleidend genoemd.

Parodiërende reclame

Soorten reclame - Parodiërende reclame

Voorbeeld van Parodiërende reclame

Een variant van vergelijkende reclame is parodiërende reclame. Er wordt een parodie gemaakt op de reclame van een concurrent. Een voorbeeld van parodiërende reclame zijn de reclames van supermarkt Boni waarin een parodie wordt gemaakt op de reclame van supermarktketen Plus.

Advertorial

Een advertorial is onderscheidend van de andere soorten reclame, omdat het niet lijkt op reclame. Met een advertorial wil de afzender laten lijken dat de reclame een redactioneel artikel is, zodat het een objectieve boodschap lijkt. Er zijn wel regels aan deze vorm van reclame, omdat de ontvanger deze vorm van reclame moet kunnen onderscheiden van een echt artikel. Zo moet er altijd bovenaan de advertorial staan dat het om een advertentie gaat en moet de advertorial worden afgesloten met de naam en het logo van de afzender.

Sluikreclame

Ook sluikreclame lijkt in eerste instantie niet op reclame. Bij sluikreclame wordt een product of dienst buiten de reclameblokken in beeld gebracht bij een film of programma. Een voorbeeld van sluikreclame is een film waarin de hoofdpersonen bijvoorbeeld Apple producten gebruiken die meerdere keren in beeld komen. Je ziet dat sluikreclame ook veel wordt toegepast om eten en drinken te promoten. De adverteerder betaald voor het aantal keren dat zijn product in beeld komt. Het doel van deze vorm van reclame is dat men een positieve houding krijgt ten opzichte van het product. Een voordeel is dat de producten in een logische omgeving worden getoond en dat je niet weg kan zappen, zoals bij een reclameblok.

Institutionele reclame 

Bij institutionele reclame wordt geprobeerd het imago van het bedrijf positief te beïnvloeden. Het gaat bij institutionele reclame dus niet om specifieke producten of diensten. Institutionele reclame is een middel dat wordt ingezet bij corporate communicatie waarbij het gaat om reputatie, imago en identiteit. Een reclame-uiting van een organisatie waarin bijvoorbeeld wordt gecommuniceerd de beste of goedkoopste te zijn, is een voorbeeld van institutionele reclame.

Ideële reclame

Ideële reclame heeft in tegenstelling tot bovenstaande voorbeelden een maatschappelijk doel. Ideële reclamecampagnes gaan over maatschappelijke onderwerpen en hebben als doel bewustwording te creëren en een gedragsverandering te bewerkstelligen. Voorbeelden zijn de campagnes van SIRE. Lees meer over ideële reclame.

Dit artikel is geschreven door .