(advertentie)

Verkoopplan

Een document waarin de strategie wordt beschreven hoe de verkoop van producten of diensten door verkopers, vertegenwoordigers, accountmanagers, filialen of internet dusdanig kan worden georganiseerd dat het de beste en meeste omzet kan opleveren.

Een verkoopplan is een dynamisch document waarbij de resultaten iedere keer getoetst moeten worden aan de doelstellingen.

Dit artikel is geschreven door .