(advertentie)

Het communicatiekruispunt

Betteke van Ruler beschrijft in haar communicatiekruispunt vier communicatiestrategieën . Dit communicatiekruispunt bestaat uit een verticale en horizontale as. Daartussen staan vier vakken, dit zijn de basis strategieën.

Het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler

Het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler

De basisstrategieën van het communicatiekruispunt zijn: informeren, overreden, dialogiseren en formeren. Hieronder volgt de uitleg van de communicatiestrategieën.

Op Marketingportaal staat ook nog een uitgebreider artikel van Paula Zweekhorst over het communicatiekruispunt.

Het communicatiekruispunt

Informeren: dit is de eerste strategie van het communicatiekruispunt. Hierbij gaat het er over dat er een boodschap bekend moet worden gemaakt aan de doelgroep. Er is in algemene zin geen interactie of mogelijkheid voor de doelgroep om te reageren.

Overreden: het gaat er hier om dat er een boodschap wordt gecommuniceerd waarmee de doelgroep beïnvloedt moet worden. Meestal gebeurt dit aan de hand van massacommunicatie en is het voornamelijk éénrichtingsverkeer.

Dialogiseren: bij dialogiseren ga je in gesprek met je doelgroep. Deze communicatiestrategie wordt voornamelijk toegepast bij interactieve beleidsvorming. Een voorbeeld van deze strategie is het werkoverleg.

Formeren: dit is de laatste strategie van het communicatiekruispunt. Bij formeren zorg je dat je in gesprek raakt met je doelgroep en je wilt hen beïnvloeden/overtuigen van jouw mening. Een goed voorbeeld van formeren is lobbyen.

Zodra je één communicatiestrategie hebt gekozen uit het communicatiekruispunt, betekent het niet dat je die strategie aan moet blijven houden. Het kan zijn dat je communicatiestrategie in de loop van de tijd verandert.

Dit artikel is geschreven door .