(advertentie)

Communicatiestrategie

Communicatiestrategie voorbeeld

De communicatiestrategie is onderdeel van het communicatieplan. Nadat je een analyse hebt uitgevoerd, de doelgroep en doelgroep hebt bepaald, is het de vraag hoe en met welke communicatie hen je gaat bereiken. Dit omschrijf je in de communicatiestrategie.
Kortom in een communicatiestrategie omschrijf je welke boodschap je met welke communicatiemiddelen wilt communiceren én met welke doelgroep op welk moment.

Communicatiestrategie voorbeeld?

Ben je op zoek naar een communicatiestrategie voorbeeld? In dit artikel beschrijven we welke communicatiestrategieen er zijn. 12 communicatiestrategie voorbeelden èn een korte uitleg. Lees snel verder en leer welke communicatiestrategieën er zijn, zodat je straks een effectieve strategie kiest.

Communicatiestrategie in het communicatieplan

De communicatiestrategie is onderdeel van het communicatieplan en is ook één van de belangrijkste onderdelen. In deze fase van het communicatieplan geef je antwoord op de hoe-vraag. Bij het schrijven van een communicatieplan beschrijf je eerst de interne en externe omgeving. Vervolgens bepaal je de doelgroep en doelstellingen en wordt er per doelgroep een boodschap geformuleerd. De volgende stap in het communicatieplan is het bepalen van de communicatiestrategie. Wil je meer lezen over de onderdelen van een communicatieplan? Bekijk een overzicht van de onderdelen van een communicatieplan.

Welke communicatiestrategieën zijn er?

Er zijn vele communicatiestrategieën waarvoor je kan kiezen, maar welke communicatiestrategieën zijn er allemaal? Wil Michels gaf in zijn boek ‘Communicatiestrategie’ antwoord op de vraag ‘Welk communicatiestrategieën zijn er?’ Hij definieerde 12 communicatiestrategieën. Onderstaand een korte uitleg over de 12 communicatiestrategieën van Wil Michels.

12 communicatiestrategieën van Wil Michels

Positionering

De positioneringsstrategie is misschien wel één van de bekendste communicatiestrategieën. Floor en Van Raaij definiëren positioneren als volgt: ‘positionering is de positie van een merk ten opzichte van andere merken in de perceptie van de consument (Floor & Van Raaij, 2011)’. De onderscheidende kenmerken t.o.v. de concurrentie, relevante wensen en behoeften van de doelgroep en de sterke punten van je merk vormen samen de basis van de positionering. Een goede positionering is onderscheidend en relevant. Hierdoor werkt de positionering verhelderend en motiverend.

 • Communicatiemiddelen: doorvoeren in de gehele communicatie.

Internal branding strategie

Wil Michels zegt over deze strategie; ‘extern winnen is intern beginnen’. De strategie moet intern beleefd en uitgedragen worden, wil het extern succes hebben. Het DNA van de organisatie staat bij deze communicatiestrategie centraal. Een succesvolle internal branding strategie heeft enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

 • Communicatiemiddelen: interne middelen, zoals intranet, storytelling, workshops en bijeenkomsten.

Reputatiestrategie

Deze strategie is relevant als je een sterk imago wilt opbouwen. Een succesvolle reputatiestrategie kan voor een duurzame concurrentiepositie zorgen. Voorwaarde bij deze communicatiestrategie is dat de interne organisatie op orde moet zijn en het gewenste imago moet passen bij de organisatie.

 • Communicatiemiddelen: social media, corporate website, pr.

Familiestrategie

Deze communicatiestrategie wordt ingezet wanneer de interne organisatie niet goed samenwerkt en de verschillende afdelingen losse eilanden zijn. De focus ligt op het wij-gevoel. Met deze strategie moet de organisatie weer een geheel worden. Hierdoor neemt het commitment, draagvlak en de efficiëntie van de medewerkers toe. Een succesvolle familiestrategie bindt en boeit personeel door het sterke wij-gevoel. Een valkuil kan bij deze communicatiestrategie zijn dat men doorslaat in hetzelfde willen zijn.

 • Communicatiemiddelen: interne middelen, zoals nieuwsbrieven, bijeenkomsten en storytelling.

Fanstrategie

Wil Michels zegt in zijn boek Communicatiestrategie over de fanstrategie: ‘fans maken fans’. Word of mouth en social media staan centraal bij deze strategie. Het doel van deze communicatiestrategie is merkentrouw creëren waarbij emotie een grote rol speelt. Wanneer de doelgroep fan wordt, treedt een sneeuwbal-effect op en zullen dus meer fans volgen.

 • Communicatiemiddelen: free publicity, social media.

Ambassadeurstrategie

Als je kiest voor de ambassadeursstrategie kies je een ambassadeur die de visie en boodschap van het bedrijf uitdraagt. Ambassadeurs zijn geloofwaardig, omdat ze neutraler zijn en zijn interessant voor de doelgroep. Het bedrijf kiest zelf een ambassadeur die aansluit bij het bedrijf en de doelgroep.

 • Communicatiemiddelen: persoonlijke contacten, social media en lobbyen/netwerken.

Brandactivatiestrategie

Beleving en ervaring staat centraal bij deze communicatiestrategie. De doelgroep maakt vaak op creatieve wijze kennis met het merk. Het doel is door de beleving positieve associaties met het merk te creëren wat ten goede komt van de merkbekendheid.

 • Communicatiemiddelen: guerrilla-acties, pr en social media.

Word of mouth strategie

Bij deze bekende communicatiestrategie gaat het er om dat iemand het merk aanraadt, omdat consumenten waarde hechten aan de mening van anderen. Deze communicatiestrategie staat echter nooit op zichzelf. Door opvallende communicatie of acties gaat men over je merk praten.

 • Communicatiemiddelen: content creëren (blogs), social media, guerrilla-acties.

Participatiestrategie

Bij deze communicatiestrategie werkt de organisatie samen met zijn doelgroepen. Door hen bij het project te betrekken, creëert de organisatie begrip en draagvlak. Samen met de betrokkenen wordt er gekeken naar nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk. De participatiestrategie zie je vaak bij maatschappelijke projecten.

 • Communicatiemiddelen: bijeenkomsten, social media, projectgroepen.

Issuemanagementstrategie

Bij deze strategie wordt de perceptie over een bepaald onderwerp beïnvloed. Het doel van deze communicatiestrategie is vaak het vermijden van een negatief beeld over een bepaald onderwerp.

 • Communicatiemiddelen: persconferentie, pr en social media.

Public affairs strategie

Public affairs wordt ingezet om belangrijke actoren te beïnvloeden, zodat er voor de organisatie gunstige beslissingen worden genomen. Een groot en relevant netwerk is hierbij belangrijk.

 • Communicatiemiddelen: lobbyen en perscontacten.

Veranderstrategie

Deze communicatiestrategie wordt ingezet bij veranderingen. Communicatie ondersteunt bij de implementatie, maar ook het creëren van draagvlak.

 • Communicatiemiddelen: intranet, gesprekken en trainingen.

 

Bron: Communicatiestrategie, Wil Michels (2013) 

Dit artikel is geschreven door .