(advertentie)

Marketingplan

Wat is een marketingplan?

In een marketingplan staat beschreven welke inspanningen er uitgevoerd moeten worden om de (marketing)strategie van de organisatie te realiseren. De doelstellingen van het bedrijf worden geformuleerd en er wordt bepaald op welke doelgroep het bedrijf zich wil richten. De inzet van marketingmiddelen is een belangrijk onderdeel in het plan. Daarnaast worst beschreven op welke wijze de strategie gefinancierd en gecontroleerd wordt.

In dit artikel schrijven we over het belang van een marketingplan, geven we een marketingplan opzet, zodat je geen enkele stap vergeet bij het schrijven én geven we per onderdeel uit het marketingplan voorbeelden.

Waarom zou je een marketingplan schrijven?

De strategie van een organisatie is erg belangrijk en die beschrijf je dus in een marketingplan. Zonder doelen en strategieën is een bedrijf stuurloos. Een strategie geeft richting aan een bedrijf en daarom is een marketingplan schrijven erg belangrijk. Tevens kun je een marketingplan schrijven om directieleden of stakeholders te overtuigen. Met een onderbouwde strategie heb je voldoende argumenten om bijvoorbeeld meer budget of personeelsleden te vragen om de doelstellingen te realiseren.

Marketingplan opzet

Een marketingplan schrijven heeft dus meerdere belangrijke redenen, maar hoe schrijf je een succesvol marketingplan? Hiervoor kun je een marketingplan opzet gebruiken. Door een marketingplan opzet toe te passen, weet je zeker dat je geen stappen vergeet om tot een effectieve marketingstrategie te komen. Een marketingplan opzet omvat 3 fasen: analysefase, strategiefase en analysefase. In het marketingplan voorbeeld worden de stappen verder uitgelegd.

Marketingplan voorbeeld

Je weet inmiddels waarom je een marketingplan schrijft en welke fasen er in een marketingplan opzet zitten. Tijd voor om per stap uit het marketingplan voorbeelden te geven, zodat je aan de slag kunt. Een marketingplan ziet er voor iedere organisatie anders uit en daarom geven we per stap uitleg en waar nodig geven we relevante theorieën en modellen die je helpen om de strategie te bepalen.

 • Situatieanalyse: in deze fase bekijk je de omgeving van het bedrijf. Gebruik hiervoor een SWOT-analyse, zodat je de interne en externe omgeving in kaart brengt. Deze informatie is waardevol om kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten te signaleren.
 • Doelgroepanalyse: Wie zijn de doelgroepen? En wat zijn hun kenmerken? Denk hierbij niet alleen aan demografische en geografische kenmerken, maar neem bijvoorbeeld ook interesses en vrijetijdsbesteding mee in de analyse. Eén van de belangrijkste onderdelen van de doelgroepanalyse zijn de wensen en behoeften van de doelgroep. Als je dit weet, kun je hier als bedrijf op inspelen.
 • Doelen en doelstellingen: Waar wil het bedrijf over 1 jaar of over 5 jaar staan? Dit is één van de belangrijkste vragen die je stelt bij het schrijven van een marketingplan. Doelstellingen kunnen op tactisch en strategisch niveau bepaald worden. Oftewel op korte termijn of lange termijn. Doelstellingen moeten ieder geval SMART zijn, zodat je kunt bijsturen en analyseren. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. In het marketingplan neem je organisatiedoelstellingen op, maar de marketingdoelstellingen staan in het plan centraal. Welke doelstellingen wil je met dit marketingplan bereiken?
 • Marketingstrategie: De marketingstrategie is de hoe-vraag in het marketingplan. Hoe gaan we de marketingdoelstelling realiseren? Welke marketingstrategie wordt hiervoor ingezet? Afhankelijk van de je doelstelling bepaal je een marketingstrategie. Kies je bijvoorbeeld voor een nieuwe markt met een bestaand product/dienst. Of bied je de bekende doelgroep meerdere producten of diensten? Er zijn enkele theorieën die je kunt gebruiken bij het bepalen van een strategie:

Kijk bij het bepalen van een strategie goed naar de resultaten uit de onderzoeksfase.

 • Marketingmiddelen: In dit onderdeel bekijk je welke marketingmiddelen ingezet worden om de strategie uit te voeren. Denk hierbij niet alleen aan communicatiemiddelen, maar bekijk alle 5 P’s uit de marketingmix.
 • Marketingbudget: Het budget vormt een belangrijk onderdeel van je plan. Er zijn verschillende methoden om een marketingbudget te kiezen.
  • Omzetpercentagemethode: een percentage van de omzet. Dit is een veilige en eenvoudige methode, maar de omzet wordt als basis gekomen. Is de omzet laag dan heb je een laag budget. Eigenlijk zou dit andersom moeten zijn. Heb je een lage omzet dan wil je meer marketing kunnen inzetten.
  • Sluitpostmethode: Blijft er nog geld over na alle kosten? Dan is dit het marketingbudget. Het nadeel hiervan is dat het budget per jaar erg kan verschillen. Bovendien is er geen enkele aansluiting met je doelstellingen.
  • Concurrentiemethode: Wanneer je voor deze methode kiest, stel je jezelf de vraag ‘wat doet de concurrent?’ Neemt de concurrent 5% van de omzet als marketingbudget? Dan ga je hierin mee. Hiermee loop je het risico op een reclameoorlog.
  • Taakstellendemethode: De lastigste, maar wel de beste methode is de taakstellendemethode. Het budget wordt gebaseerd op de strategie en de in te zetten middelen.
 • Controle en bijsturen: Als je denkt dat je nu achterover kunt zitten heb je het mis! Je gaat continue de resultaten analyseren. Hoe werkt de strategie en welke middelen doen het goed? Waar nodig stuur je bij en begint de fase van analyseren en bijsturen opnieuw.

 

 

 

Dit artikel is geschreven door .