(advertentie)

Marketing voor goede doelen

In Nederland bestaan tal van goede doelen die in een sterke mate afhankelijk zijn van particulieren en bedrijven. Van grote budgetten voor een marketingcampagne is veelal geen sprake. Creatief omgaan met de beschikbare middelen is dan essentieel. In dit artikel worden een aantal tips aangereikt.

1. Concrete projecten

Voor goede doelen is het belangrijk om altijd concrete projecten te benoemen bij het werven van nieuwe donateurs. Mensen willen namelijk graag weten waar hun geld aan wordt besteed. Dat zie je bijvoorbeeld steeds vaker bij het sponsoren van een (derde wereld) kind. Er worden verschillende kinderen gepresenteerd en mensen kunnen zelf kiezen welk kind ze willen sponsoren.

2. Concrete bedragen

Donateurs hebben vaak geen flauw idee wat er met een bepaald bedrag gedaan kan worden. Het is daarom belangrijk om concrete voorstellen te doen van bedragen. Daarbij moet ook vermeldt worden wat er met een dergelijk bedrag allemaal gedaan kan worden.

3. Coole merken

Goede doelen proberen ook steeds vaker een ‘cool merk’ te lanceren om aandacht te trekken. Fifty-Fifty, het kledingmerk van het Leger des Heils, is daarvan een goed voorbeeld. Door dit kledingmerk op de juiste manier in de markt te zetten, is het erg succesvol gebleken.

4. Ambassadeurs

Bekende Nederlanders kunnen soms veel invloed hebben op potentiële donateurs. Veel mensen zien een bekende Nederlander als voorbeeld. Zij zullen hen dan ook snel navolgen als ze zien dat bekende Nederlanders een goed doel steunen.

5. Weblogs

Weblogs zijn goedkope middelen om binding te creëren met (potentiële) donateurs. Weblogs zijn interactief en staan open voor discussie. De achterban van een goed doel krijgt daardoor het gevoel dat ze belangrijk zijn. Soms kan intensief contact met de achterban ook hele leuke ideeën opleveren.

6. Creatieve webshops

Goede doelen hebben vaak niet iets te verkopen. Toch kunnen webshops ingezet worden om op een creatieve manier een geschenk te geven aan een goed doel. Ook hier komen de concrete projecten en concrete bedragen weer om de hoek kijken. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld via de webshop een maaltijd kopen voor een derde wereld kind.

7. 80-20% regel

Tachtig procent van de inkomsten is afkomstig van twintig procent van de donateurs. Het is daarom belangrijk om deze kleine groep actief te benaderen. Bijvoorbeeld door met kerst een extra gift te vragen. Deze kleine groep is daar vaak gevoeliger voor dan de grote massa en levert daardoor in veel gevallen ook meer op.

8. Samenwerking met bekende merken

Maatschappelijk ondernemen is een ‘hot item’ bij grote bedrijven. Ze willen vaak ook iets betekenen voor de wereld. Goede doelen zouden hier gebruik van moeten maken door bekende merken actief te gaan benaderen. Daar kunnen soms hele leuke samenwerkingen uit voortkomen en veel (gratis) publiciteit.

Aanbevolen links:
http://www.hayona.nl

Dit artikel is geschreven door .