(advertentie)

DESTEP analyse

destep analyse

Destep analyse is een model om de externe omgeving van een organisatie in de kaart te brengen. Destep is een afkorting van de verschillende factoren uit het model. Destep staat voor demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch. Als bedrijf heb je niet direct invloed op deze factoren, maar het is belangrijk deze omgevingsfactoren te analyseren. In dit artikel geven we een toelichting op de verschillende destep onderdelen met vele voorbeelden.

Destep analyse in de swot analyse

Door inzicht te krijgen in de bedrijfsomgeving kan tijdig worden ingespeeld op kansen en bedreigingen. In een ondernemingsplan of marketingplan wordt in de analysefase daarom een swot analyse gemaakt waarbij de interne organisatie en de externe organisatie geanalyseerd wordt. Voor de externe analyse is de destep analyse een veel toegepast model. Door het toepassen van dit model omvat je vrijwel alle externe omgevingsfactoren waardoor je in staat bent een complete analyse te maken. Lees hier meer over een Swot analyse.

Destep factoren en voorbeelden

De destep analyse bestaat uit verschillende omgevingsfactoren. Alle factoren kunnen zowel positieve als negatieve invloeden uitoefenen op een organisatie. Het is daarom belangrijk de omgevingsfactoren en wijzigingen hierin tijdig te signaleren. Op deze manier kan je inspelen op een situatie en dit ombuigen tot een kans of je kan eventuele bedreigingen tijdig signaleren en maatregelen nemen. Onderstaand volgt een korte uitleg van de verschillende onderdelen uit de destep analyse met voorbeelden.

– Demografische factoren

Bij demografisch wordt gekeken of de samenstelling van de bevolking invloed kan hebben op de bedrijfsvoering. Een voorbeeld van demografisch is de vergrijzing. Is de doelgroep van de organisatie bijvoorbeeld wat ouder dan kan de vergrijzing een kans zijn. Maar ook de samenstelling van mannen en vrouwen, bevolkingsdichtheid en het aantal huishoudens zijn voorbeelden van demografische factoren in de destep analyse.

– Economische factoren

De economie is een belangrijke factor voor de bedrijfsvoering en heeft daarom een belangrijke rol in de destep analyse. Economische factoren kunnen op regionaal, nationaal of internationaal invloed hebben. Een voorbeeld van een internationale factor is de economische crisis die in 2008 startte in Amerika. Andere voorbeelden van economisch is de inflatie, wijzigingen rondom de rentestand en het consumentenvertrouwen. Maar ook werkgelegenheid en werkloosheid zijn voorbeelden van economische factoren. In de destep analyse analyseer en signaleer je de economische factoren die voor de organisatie van invloed kunnen zijn.

– Sociaal-culturele factoren

Bij het onderdeel sociaal-cultureel in de destep gaat het om factoren die invloed hebben op het gedrag en de opinie van de bevolking. Een voorbeeld van sociaal-culturele factoren zijn onderwerpen zoals het milieu, mensenrechten en energieverbruik. Maar ook de manier waarop mensen hun vrije tijd besteden zijn voorbeelden van sociaal-cultureel. Typische culturele factoren zijn gebruiken in de cultuur, zoals eetgewoonten. Sociaal-culturele factoren zijn dus heel divers. In de analyse is het daarom belangrijk om te kijken wat voor jouw bedrijf van toepassing is. Maak je een destep analyse voor de horeca? Dan is het onderwerp cultuur (eetgewoonten), vrijetijdsbesteding, maar ook mensenrechten bijvoorbeeld van toepassing.

– Technologische factoren

De technologie speelt een belangrijke factor in onze samenleving. Voorbeelden van technologische factoren zijn software, desktops en telefoons. Maar ook de toename van automatisering en digitale veiligheid kunnen belangrijke kansen en bedreigingen vormen voor de bedrijfsvoering. Andere voorbeelden van technologische factoren zijn de toename van communicatiemiddelen en de toegang tot informatie. Maar ook praktische zaken, zoals de technologische verwachtingen van consumenten kan je opnemen in de destep analyse.

– Ecologische factoren

Bij deze destep factor gaat het hoofdzakelijk om het milieu en het klimaat. De zorg hiervoor is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het wordt niet geaccepteerd als je als organisatie niet goed omgaat met milieuvoorschriften. Voorbeelden zijn de manier van afvalwerking, het gebruiken van giftige stoffen en schaarse energiebronnen. Voor sommige organisaties kan het milieu grote invloeden hebben, ga je als organisatie niet goed om met het milieu, de natuur en/of het klimaat dan ben je onderwerp van gesprek wat negatieve gevolgen kan hebben. Sommige organisaties spelen juist in op deze ecologische factor. Voorbeelden zijn bedrijven in afvalverwerking. Een ander voorbeeld van ecologisch is het weer. Het weer is een externe factor waar je geen invloed op hebt, maar wel erg belangrijk kan zijn. Voor de horeca, landbouw of attractieparken is het weer zijn voorbeelden van organisaties waar dit een zeer belangrijk onderwerp is. Door deze verschillende factoren en scenario’s in kaart te brengen in de swot analyse, kan je tijdig inspelen op kansen en/of mogelijke bedreigingen.

– Politiek-juridische factoren

Politieke factoren kunnen een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. Voldoe je niet aan de wetgeving kan dit grote gevolgen hebben. Voorbeelden van politiek-juridische factoren zijn wijzigingen in BTW en belastingen, maar ook de mate waarin de politiek zich bemoeid met het bedrijfsleven is een voorbeeld van politiek-juridisch. Nieuwe wetgevingen kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn de wijzigingen in de wet van persoonsgegevens (AVG) in 2018. Zulke wijzigingen hebben gevolgen voor alle organisaties. Onderzoek in de destep analyse welke politieke-juridische factoren van invloed zijn op jouw bedrijfsvoering, zodat je hier tijdig op kan inspelen.

Swot analyse

Het destep model gebruik je in de swot-analyse waarbij je zowel de interne als externe omgeving in kaart brengt. Wanneer je dit in kaart hebt gebracht, maak je een confrontatiematrix waarin je de strategische opties tegenover elkaar zet. Lees meer over een swot analyse en confrontatiematix.

Dit artikel is geschreven door .