(advertentie)

Marketing modellen

Modellen om de markt, de organisatie, het product en de concurrentie te analyseren worden volop gebruikt. Modellen zijn natuurlijk handig om te gebruiken in analyses.

BCG-matrix

BCG-matrix, onwikkeld door de Boston Consultancy Group. Het figuur zet het relatieve marktaandeel op de x-as, af tegen de marktgroei op de y-as. Uit de analyse kan men vier vlakken opmaken, waarin de producten mogelijkerwijs weergegeven worden. Vervolgens komt uit de analyse de volgende mogelijke resultaten:

  • Stars; dit zijn producten met een hoog relatief marktaandeel in een snel groeiende markt.
  • Cash-cows; producten met hoog relatieve marktaandeel in een langzaam groeiende markt.
  • Question Marks; Laag relatieve marktaandeel bij een snelle marktgroei.
  • Dogs; Laag relatieve marktaandeel bij een trage marktgroei.

MABA-analyse; Market Attractiveness, Business Assessment.

Bij de MABA-analyse voert men een analyse van product-markt combinaties uit. Men zet in een tabel kenmerken van de markt neer zoals marktgroei, marktomvang etc. Tevens zet je de concurrentiekracht uit. Prijs, kwaliteit etc. Er worden wegingsfactoren aan de verschillende criteria toegekend. Meestal is dit 1,2,3. Tevens worden er scores toegekend aan elk gebied toegekend en vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Dit model wordt uitgevoerd voor elk product-markt combinatie. Als laatste worden de resultaten weergegeven in een model met de marktaantrekkelijkheid langs de y-as en concurrentiekracht langs de x-as.

Er bestaan vele verschillende marketingmodellen die te gebruiken zijn voor analyses. Volg de links onderaan dit bericht voor nog (veel) meer modellen.

Aanbevolen links

http://www.12manage.com/i_m.html
http://www.quickmba.com/strategy/

Dit artikel is geschreven door .