(advertentie)

Marktsegmentatie

Dit artikel gaat in op de betekenis van marktsegmentatie voor een organisatie. Marktsegmentatie is een belangrijk onderdeel binnen marketing. Er wordt bepaald welke delen van de markt aangesproken gaan worden om producten of diensten van een bedrijf af te nemen. Door marktsegmentatie ontstaat er voor het gehele bedrijf een duidelijke focus. Focus is erg belangrijk om het bedrijf te positioneren in de markt. Marktsegmentatie is dan ook bepalend voor het bepalen en ontdekken wie je concurrenten zijn, aan wie je producten gaat verkopen en waar je marketingacties op gericht zijn.

Marktsegmentatie toepassen

Het definiëren van een marktsegment kan op vele verschillende manieren. Er kan gekozen worden voor geografisch, demografisch, psychologisch of combinaties van verschillende marktsegmentatie criteria. Het definiëren van een klein segment kan je organisatie in een niche plaatsen. Oftewel een specifiek, klein gedeelte van de markt. Een voorbeeld is een exclusieve, kwalitatief hoogwaardige en dure auto. Niet iedereen zal veel geld aan zo’n auto willen of kunnen besteden, maar er is wel markt voor. Het definiëren van die markt en je daarop richten is marktsegmentatie.

Keuze van marktsegmentatie

Marktsegmentatie bepaalt je focus en je plaats in de markt voor een specifiek product. Marktsegmentatie kan nooit zonder goede kennis van de markt. Bij de keuze van een marktsegment spelen factoren als marktomvang, marktgroei, concurrentie en de eigen organisatie een rol. Ook wanneer een niche gevonden zou worden zonder concurrenten moet men zich goed afvragen of de niche niet zo klein is dat winstgevendheid ook niet gehaald kan worden.

Criteria aan marktsegmentatie

Aan marktsegmentatie zijn een aantal criteria verbonden:

  • Bereikbaar – het marktsegment moet bereikbaar zijn voor de organisatie
  • Voldoende omvang – wanneer een segment te klein is, zal er geen winst worden behaald
  • Meetbaar – het moet duidelijk zijn wie tot welk segment behoort
  • Homogeen – het marktsegment moet zo veel mogelijk homogeen zijn

Doorgroeien

Doordat er marktsegmentatie plaats vind, wordt het voor de organisatie ook duidelijker hoe en waarheen doorgegroeid kan worden. Zo kan een groenteboer beslissen om zelf groenten te gaan verbouwen in plaats van inkopen of naast groente ook vlees te gaan verkopen. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden kan het moeilijker zijn en meer kosten om door te groeien.

“…the subdividing of a market into homogeneous subsets of customers, where any subset may conceivably be selected as a market target to be reached with a distinct marketing mix.” (Kotler, P.)

Marktsegmentatie moet niet verward worden met doelgroepsegmentatie. Marktsegmentatie is een onderdeel van de marketing en doelgroepsegmentatie van (marketing)communicatie.

Dit artikel is geschreven door .