(advertentie)

Shopping goods

Shopping goods - voorbeelden

Shopping goods zijn producten waar de consument enige moeite voor neemt voordat hij het koopt. Shopping goods worden eerst met elkaar vergeleken op bijvoorbeeld kwaliteit, prijs en stijl. Het aankoopproces is dan ook langer dan bij convenience goods.

Voorbeelden van shopping goods

Shopping goods worden niet dagelijks gekocht. Niet voor niets nemen consumenten meer de tijd om over te gaan tot een aankoop. Voorbeelden van shopping goods zijn een laptop, camera en fiets. Kleding en meubels zijn ook voorbeelden van shopping goods.

Homogene en heterogene producten

Shopping goods worden onderverdeeld in homogene producten en heterogene producten. Wanneer een consument bijvoorbeeld een aanbod camera’s ziet en dit als één soort product ziet, gaat het om een homogeen product. De prijs zal hierbij een belangrijke rol spelen. Wanneer een consument veel verschil ziet tussen de verschillende camera’s die er op de markt zijn, gaat het om een heterogeen product. De prijs-kwaliteitverhouding speelt een belangrijke rol bij een heterogeen shopping good en het aankoopproces neemt meer tijd in, omdat producten met elkaar worden vergeleken.

Marketingcommunicatie bij shopping goods

Als verkoper is het belangrijk om in te spelen op de verschillende aankoopbeslissingen. De ene consument hecht veel waarde aan de prijs bij shopping goods en de ander heeft behoefte aan productinformatie om producten te kunnen vergelijken. Met marketingcommunicatie kan je op deze verschillende behoeften inspelen. Met middelen zoals sales promotion en reclame worden consumenten beïnvloed door prijs. Uitgebreidere productinformatie om te kunnen vergelijken wordt gecommuniceerd op verpakkingen, folders en displays.

Type consumptiegoederen

Er worden vier type consumptiegoederen onderscheiden: convenience goods, shopping goods, specialty goods en unsought goods.

Dit artikel is geschreven door .