(advertentie)

Woordenboek

Diffusion of innovations

De diffusion of innovations, ook wel de innovatietheorie van Rogers genoemd, beschrijft de levenscyclus van een nieuw product of idee. Deze theorie beschrijft vijf verschillende groepen mensen die zich in verschillende fases bevinden. Een product of idee doorloopt alle verschillende…

Lees verder

Late majority

De vierde groep van de diffusion of innovations is de late majority. De late majority Deze groep bestaat net als de early majority uit 34% van de totale bevolking. De mensen uit de late majority gaan pas laat over op de aanschaf…

Lees verder

Brandgagement

Dit is een proces waarbij bedrijven en organisaties de consumenten opzettelijk betrekken bij innovatie, merkbouw en/of marketing. Brandgagement is een bedrijfsproces met als doel om kwaliteit van producten, de omzet en/of winst te vergroten. Brandgagement is een nieuwe vorm van omgaan…

Lees verder

Consumentenmarketing

Consumentenmarketing richt zich op het beïnvloeden van het (onbewuste) gedrag van consumenten. Het gaat hier om alle marketingactiviteiten die een marketeer uitvoert om consumentenmarkt te bereiken. Kenmerk consumentenmarketing De afnemersdoelgroep van de consumentenmarketing is erg groot, maar het is niet…

Lees verder

Advertentie impressie

Dit is het aantal keren dat een advertentie wordt getoond. Het aantal impressies wordt vaak gebruikt bij banners op een website. Daar worden de kosten voor de advertentie vaak afgerekend op basis van het aantal keer dat de banner op de website is weergegeven…

Lees verder

Marcom

Marcom is de afkorting van marketingcommunicatie. Marcom is het overbrengen van een boodschap met als doel het gedrag, de kennis en de attitude van mensen te beïnvloeden in de richting van uw organisatie. Om dit te doen zijn er communicatiemiddelen…

Lees verder

Laggards

De laatste groep van de innovatietheorie van Roger bestaat uit 16% van de totale bevolking. De Laggards De mensen in deze groep worden de laggards (achterblijvers) genoemd. Deze mensen gaan, bewust of onbewust, niet mee in de vernieuwingen en veranderingen. De…

Lees verder

Marketingcampagne

Bij een marketingcampagne wordt er gedurende een bepaalde periode gecommuniceerd (geadverteerd) via meerdere media. Een marketingcampagne wordt ingezet om binnen een korte termijn veel publiciteit te kunnen genereren. Niet alleen bedrijven, maar ook politieke partijen maken hier veel gebruik van….

Lees verder

Marketingplan

Het marketingplan voor een detailhandel bevat meestal zes elementen in een uigewerkt en logisch samenhangend geheel. Deze zes elementen zijn de prijs, de vestiginsplaats, het assortiment, het personeel, de promotie en de presentatie. Deze zes elementen moeten zo goed mogelijk…

Lees verder

Design

Marketeers, grafisch ontwerpers en webontwikkelaars spreken vaak over een design gesproken. Design is een ander woord voor vormgeving. Te denken valt aan het ontwerpen van een advertentie of brochure. Maar een design kan ook te maken hebben met het ontwerpen van een…

Lees verder