(advertentie)

Woordenboek

Content

Content

Dit is een ander woord voor informatie. Vaak wordt het woord ‘content’ gebruikt voor de teksten en mediabestanden op een website. Ook de software waarmee de content van een website kan worden aangemaakt en beheerd, maakt gebruik van dit woord…

Lees verder
Acquisitie

Acquisitie

Het werven van nieuwe klanten. Acquisitie kan op verschillende manier ingevuld worden. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen koude en warme acquisitie. Koude acquisitie: met koude acquisitie richt men zich op potentiële klanten waarmee nog geen relatie bestaat. Deze…

Lees verder
Interactie

Interactie

In communicatietermen spreekt men vaak van interactie. Bij interactie is er sprake van echte ‘real time’ communicatie. Iemand zegt iets en daar wordt vervolgens op gereageerd. Er is sprake van actie en reactie, zonder dat daar veel tijd tussen zit….

Lees verder
CPO

CPO

CPO staat voor Cost Per Order. Wordt ook vaak weergegeven als CPS (Cost Per Sale) of CPA (Cost Per Action). CPO is een afrekenmodel waarbij enkel betaald wordt per gedane actie en dus niet voor geleverd verkeer of branding op…

Lees verder

Closed loop marketing

Een manier van marketing waarmee in een vroeg stadium potentiële klanten (leads) gekwalificeerd worden. Op basis van deze kwalificatie wordt bepaald of een lead snel tot koop over zal gaan of juist niet. Uiteraard worden de kooplustigen overgedragen aan de verkoopafdeling, maar de essentie…

Lees verder

Pragmatist

De pragmatist wil een helder antwoord op zijn vraag en een duidelijke oplossing voor zijn probleem. Hij wordt gedreven door de problemen van vandaag en niet door de mogelijkheden van morgen. Bij de aanschaf van (technologische) innovaties wil de pragmatist…

Lees verder

Communicatiestructuur

Communicatiestructuur is het geheel van alle communicatiestromen binnen een organisatie. Het gaat hier om interne en externe communicatie die een organisatie inzet om te communiceren met verschillende doelgroepen van de organisatie. De manier waarop interne en externe communicatie is geregeld…

Lees verder

Nichemarkt

Een nichemarkt is een kleine en specifieke groep potentiële klanten van een bedrijf of organisatie binnen een bestaande grotere markt. Bedrijven die zich richten op niches zijn vaak erg succesvol. Veelal omdat andere partijen niet op de hoogte zijn van…

Lees verder

Gemeente marketing

Gemeente marketing is alle marketing die ingezet wordt om de diensten en initiatieven van een gemeente te promoten en daarmee het imago te verbeteren of versterken. Er moet hierbij rekening gehouden met meerdere doelgroepen. Doelgroepen van gemeente marketing Inwoners Bedrijven/ondernemers…

Lees verder

Early majority

De derde groep van de innovatietheorie van Roger bestaat uit 34% van de totale bevolking. Early majority Deze groep wordt de early majority (in het Nederlands: de voorlopers) genoemd. Opvallend aan deze groep is, is dat zij het nieuwe product kopen…

Lees verder