(advertentie)

Hoe offline en online marketing elkaar aanvullen

Als ondernemer of webwinkelier zoek je constant naar mogelijkheden om meer bezoekers naar je site te genereren en zo het bereik online te vergroten. Je bent vast en zeker bekend met de online kanalen die je in kunt zetten voor…

Lees verder

Closed loop marketing

Een manier van marketing waarmee in een vroeg stadium potentiële klanten (leads) gekwalificeerd worden. Op basis van deze kwalificatie wordt bepaald of een lead snel tot koop over zal gaan of juist niet. Uiteraard worden de kooplustigen overgedragen aan de verkoopafdeling, maar de essentie…

Lees verder

Pragmatist

De pragmatist wil een helder antwoord op zijn vraag en een duidelijke oplossing voor zijn probleem. Hij wordt gedreven door de problemen van vandaag en niet door de mogelijkheden van morgen. Bij de aanschaf van (technologische) innovaties wil de pragmatist…

Lees verder

Communicatiestructuur

Communicatiestructuur is het geheel van alle communicatiestromen binnen een organisatie. Het gaat hier om interne en externe communicatie die een organisatie inzet om te communiceren met verschillende doelgroepen van de organisatie. De manier waarop interne en externe communicatie is geregeld…

Lees verder

Nichemarkt

Een nichemarkt is een kleine en specifieke groep potentiële klanten van een bedrijf of organisatie binnen een bestaande grotere markt. Bedrijven die zich richten op niches zijn vaak erg succesvol. Veelal omdat andere partijen niet op de hoogte zijn van…

Lees verder

Gemeente marketing

Gemeente marketing is alle marketing die ingezet wordt om de diensten en initiatieven van een gemeente te promoten en daarmee het imago te verbeteren of versterken. Er moet hierbij rekening gehouden met meerdere doelgroepen. Doelgroepen van gemeente marketing Inwoners Bedrijven/ondernemers…

Lees verder

Early majority

De derde groep van de innovatietheorie van Roger bestaat uit 34% van de totale bevolking. Early majority Deze groep wordt de early majority (in het Nederlands: de voorlopers) genoemd. Opvallend aan deze groep is, is dat zij het nieuwe product kopen…

Lees verder

Diffusion of innovations

De diffusion of innovations, ook wel de innovatietheorie van Rogers genoemd, beschrijft de levenscyclus van een nieuw product of idee. Deze theorie beschrijft vijf verschillende groepen mensen die zich in verschillende fases bevinden. Een product of idee doorloopt alle verschillende…

Lees verder

Late majority

De vierde groep van de diffusion of innovations is de late majority. De late majority Deze groep bestaat net als de early majority uit 34% van de totale bevolking. De mensen uit de late majority gaan pas laat over op de aanschaf…

Lees verder

Brandgagement

Dit is een proces waarbij bedrijven en organisaties de consumenten opzettelijk betrekken bij innovatie, merkbouw en/of marketing. Brandgagement is een bedrijfsproces met als doel om kwaliteit van producten, de omzet en/of winst te vergroten. Brandgagement is een nieuwe vorm van omgaan…

Lees verder