(advertentie)

Opbouw broncode voor SEO

Voor zoekmachine optimalisatie moet met veel verschillende factoren rekening gehouden worden. Eén van die factoren is de manier waarop de broncode van je website is opgebouwd. In dit artikel een korte uitleg en enkele tips.

Website versus broncode

Google scant met regelmaat je website om deze te op te nemen in de zoekmachine. Voor het scannen van je webpagina gebruikt Google de broncode van je website. De broncode van je website kun je bekijken door met je rechtermuisknop in de browser op je website te klikken (niet op een plaatje) en te kiezen voor ‘broncode weergeven’. De broncode is dus niet alleen datgene wat je op je website ziet staan. In de broncode staan immers ook een hoop dingen die je niet direct ziet op je website.

Waarom de opbouw van je broncode belangrijk is

Google gebruikt een algoritme om je webpagina’s te waarderen voor de zoekmachine. Hoe hoger de waardering hoe groter de kans dat je een goede positie krijgt in Google op de voor jou belangrijke zoekwoorden. Enkele factoren die Google gebruikt in dit algoritme zijn:

  • Zoekwoordfrequentie: hoe vaak de belangrijke zoekwoorden voorkomen in de tekstelementen van je website (title-tag, titels, content, links, etc).
  • Zoekwoordverzadiging: de mate waarin de belangrijke zoekwoorden zijn verwerkt in de tekstelementen van je website.
  • Zoekwoordgewicht: de positie van de belangrijke zoekwoorden in de tekstelementen van je website.

De opbouw van de broncode van je website is dus erg belangrijk om een goede score te hebben op het zoekwoordgewicht. Immers, hoe eerder belangrijke zoekwoorden in de broncode van je website voorkomen, hoe groter de kans dat je website beter scoort op deze zoekwoorden in vergelijking tot je concurrenten.

Tips voor een goede broncode

Een belangrijke vuistregel is dat alles wat je op je beeldscherm boven de vouwlijn ziet door Google belangrijker wordt geacht dan alles wat onder de vouwlijn ziet. In werkelijkheid ligt deze grens nog iets hoger, omdat Google niet je website scant, maar de broncode. Daarin staan dus ook veel zaken die je niet op je website zit, maar waar Google wel doorheen scant. In feite ligt de vouwlijn voor Google dus veel hoger. Het is dus zaak je broncode zo ‘schoon’ mogelijk te houden, zodat Google zo snel mogelijk de belangrijke tekst elementen met zoekwoorden in het vizier krijgt.

Enkele tips voor een ‘schone’ broncode:

  • Verwerk stijlen, zoals fonts, lettertypes, kleur, etc. in een CSS bestand. Dit is een een extern bestand dat eenmalig in je broncode wordt opgevraagd, zodat alle onderdelen, zoals tekst, op de juiste manier worden opgemaakt. Dit scheelt enorm veel extra code.
  • Evenals stijlelementen kunnen ook javascripts in externe bestanden worden beheerd en in je broncode eenmalig worden aangeroepen.
  • Vraag je webbouwer of hij de navigatiestructuur van je website onderaan in de broncode wil laten opnemen.

Vergeet het geheel niet

Zoals eerder genoemd is dit maar een klein onderdeel van zoekmachine optimalisatie. Er zijn veel factoren waar rekening mee gehouden moet worden, zoals het verwerken van de juiste zoekwoorden in de tekstelementen van je website. De technische zaken vormen het fundament, want als die zaken eenmaal op orde zijn is content uiteindeling king.

Dit artikel is geschreven door .